Pressemeddelelse

Furesø skal have mere natur! Men hvor?

Otte ud af ti danskere mener, naturen skal have mere plads – og den må gerne blive vildere end i dag. I Furesø er politikerne klar til at male med den helt store grønne pensel. Nu efterspørger de borgernes konkrete idéer til, hvor og hvordan naturen kan få bedre vilkår, så mangfoldigheden af dyr og planter bliver større i fremtiden.

Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Værløse Naturgruppe vil give naturen i Furesø bedre vilkår. Forvaltningen undersøger i øjeblikket mulighederne på kommunale arealer, og borgernes idéer skal indgå i de endelige anbefalinger. I juli og august kan man derfor skrive sine egne idéer og se andres idéer på furesoe.dk/merenatur

Marker kan være ørkener for dyrelivet

”Store ensartede arealer eller marker kan være flotte at se ud over, men de rummer faktisk ikke ret meget natur, og de kan være som store ørkener for dyrelivet. I stedet kan en blomstrende grøftekant med en summen af bier, vandhuller og krat hvor frøerne kvækker og fuglene kvidrer, være afgørende levesteder for dyrene og samtidig give os mennesker mange flere oplevelser. Dét skal vi have mere af. I 2030 skal Furesø være en kommune, hvor vi passer på vores natur og har en øget biodiversitet, og det mål skal nås i samarbejde med erhvervsliv og borgere”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Mange års erfaringer

Og arbejdet med at øge biodiversiteten i Furesø kommer til at bygge på mange års erfaringer: Furesø Kommune har i mere end 20 år ikke brugt sprøjtegifte til bekæmpelse af uønskede planter og dyr på de kommunale arealer, som forsøg er der indført en begrænset græsslåning på visse af kommunens arealer, og mange steder har gartnerne sået blomsterfrø og lagt blomsterløg til gavn for den biologiske mangfoldighed og økonomien.

En fælles indsats er vejen frem

”Nu skal vi grave et stort spadestik dybere og skabe fælles løsninger. Selv om vi starter med at se, hvordan biodiversiteten kan fremmes på alle de kommunale arealer, så opfordrer vi til at man sender alle idéer ind – også idéer, der handler om andre arealer end de kommunale. Naturen er for os alle, og den er alle vegne omkring os. Vil boligselskaber, grundejerforeninger og virksomheder være med på ’biodiversitetsbølgen’, så vil Furesø Kommune meget gerne samarbejde med gode idéer og sparring. Når vi inspirerer og hjælper hinanden, når vi længst”, siger Lene Munch-Petersen.
I resten af juli og hele august er det muligt for alle at indsende de gode idéer. Det hele foregår via furesoe.dk/merenatur

Det sker der nu

I løbet af efteråret behandles og prioriteres alle idéerne, der også suppleres med forvaltningens forslag. Alle idéerne bliver videregivet i en rapport til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i december 2020. Rapporten skal komme med konkrete og prioriterede anbefalinger til, hvor på kommunens arealer man kan ændre på driftsformer, så biodiversiteten øges.

Fakta

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)

Hvor og hvordan får vi mere natur? - giv os dit bud.

Kom med dine ideer i juli og august. Tryk på den røde pil, og kom til den digitale platform citizenlab. Her kan du markere din idé direkte på et kort.…