Pressemeddelelse

Tesfaye og Morten Kjærum debatterer fremtidens indvandring på Immigrationsmuseet i Furesø

Fremtidens indvandring og den nye regerings udlændingepolitik er temaet, når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mødes med Morten Kjærum, leder af Raoul Wallenberg Institute of Human Rights i Lund på Immigrationsmuseet i Farum.

Tirsdag d. 14. januar kl. 19-21 lægger Immigrantmuseet i Farum hus til en debataften under overskriften "Fremtidens indvandring". Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og Morten Kjærum, leder af Raoul Wallenberg Institute of Human Rights i Lund mødes til en samtale om indvandring, integration, menneskerettigheder i Danmark og principperne bag den nye regerings udlændingepolitik.

”I Furesø bor der indvandrere og efterkommere fra mere end 100 lande. Det giver derfor god mening, at Danmarks eneste immigrationsmuseum ligger i Furesø. For Furesø er det afgørende,at flygtninge og indvandrere bliver en del af og bidrager til lokalsamfundet. 46 procent af de flygtninge og familiesammenførte, der kom til Furesø inden for de seneste tre år, er fx i arbejde. Det tilsvarende tal på landsplan er 30 procent, siger Ole Bondo Christensen (S), Furesøs borgmester.

Arrangementet er det første i en møderække skabt i et tæt samarbejde mellem Immigrantmuseet og frivillige kræfter i Indvandrerhistorisk Selskab.

Immigrationsmuseet er det eneste statsanerkendte museum i Danmark, der arbejder med migrationshistorie. Museet har siden 2012 beskæftiget sig med indvandrere, udvandrere og flygtninge i Danmarkshistorien.

Tid og sted: Tirsdag d. 14. januar kl. 19-21, Immigrantmuseet, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Gratis adgang - men tilmelding nødvendig til mdy1@furesoe.dk
Arrangør: Immigrantmuseet, Furesø Kommune og Indvandrerhistorisk Selskab

Fakta Immigrationsmuseet og Indvandrerhistorisk Selskab:

Immigrationsmuseet er en del af Furesø Museer, det er vokset ud af en lokalhistorisk kontekst og beliggenheden i Farum er ikke tilfældig. I 1960erne og 1970erne modtog kommunen en stor andel gæstearbejdere primært fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, og med dem ændrede lokalmiljøet sig. Det lokalhistoriske arkiv startede indsamlinger af beretninger fra de nye borgere, og en ny arbejdsmarkedspolitik stillede anderledes krav også til kulturinstitutionerne. Her skulle alle kunne se deres kultur afspejlet og anerkendt i formidlingen af en fælles historie. Museet møder stor kommunal opbakning, idet størsteparten af museets faste økonomi finansieres af Furesø Kommune.

Indvandrerhistorisk Selskab består af en initiativgruppe af frivillige, der har til formål at udbrede kendskabet til den danske indvandringshistorie gennem tiden. Selskabet bidrager med at fremskaffe og udgive dokumentation og beretninger, arrangere foredrag og oplysningsarrangementer der støtter det formål. Alt sammen i tæt samarbejde med museets ansatte. Blandt initiativtagerne er journalist Ole Hammer, hvis seneste bog er "Bidrag til Danmarks indvandringshistorie - halvtreds år i frontlinjen".

Immigrantmuseet Indgang

Immigrantmuseet

Læs mere på immigrantmussets hjemmeside.

Malere i Farum Kulturhus, 2013

Kulturinstitutioner

Furesø Kommune har et rigt og varieret kulturliv - se de mange tilbud herunder.

Kontakt

Immigrantmuseet

Kulturhuset
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Tlf. 7235 6100