Pressemeddelelse

Hjemmelavet robot sparer tid og penge for Furesø

Medarbejdere i Furesø Kommunes administration har bygget en administrativ robot, der lynhurtig har hjulpet med at bogføre corona-refusioner. Foreløbig er godt 2 mio. skattekroner hentet effektivt tilbage i kommunekassen.

Effektiv administration har i hele Furesø Kommunes levetid været et centralt indsatsområde, og Furesøs ligger et godt stykke under andre kommuner, når man sammenligner udgifterne til ledelse og administration. Corona-perioden har også sat skub i opfindsomheden blandt Furesø-medarbejderne, som på kort tid har bygget en effektiv robot-løsning på en administrativ opgavepukkel.

Manuelt tastearbejde

Når for eksempel en lærer vågner med coronasymptomer og så skal testes og ikke kan møde på arbejde, så udløser det en administrativ arbejdsgang. Lederen skal indtaste fraværet i de administrative systemer, og der skal søges om refusion. Alt skal tastes manuelt, og der er ofte tale om regulært detektivarbejde, når pengene kommer retur og skal fordeles.

”Vi indhenter en masse sygedagpengerefusion for medarbejdere, som er hjemme på grund af corona. Det er selvfølgelig, når de er syge med Covid-19, men fx også når de har milde symptomer og skal testes”, fortæller Luise Ingholt og Georg Torun fra Furesø Kommunes personaleafdeling.

Robot bogfører på rekordtid

Personaleafdelingen har fået hjælp fra Magnus Skou Andersen fra Økonomiafdelingen. Han har bygget bygget en robot, der bogfører corona-refusion på rekordtid.

Da robotten kørte første gang, bogførte den 1.520.278 kroners corona-refusion fordelt på 472 medarbejdere. Siden er der kørt yderligere 84 sager igennem, og i alt har robotten bogført 2.118.826 kr. Alene i den forgangne uge fik Luise Ingholt og Georg Torun styr på de 207.797 kr. i corona-refusion, der skulle bogføres.

25 robotter i Furesø i år

Coronarobotten er ikke den første digitale landvindig i Furesø Kommune. Faktisk har administrative medarbejdere fra Digitalisering og Økonomi i Furesø siden 1. januar i år bygget 25 robotter. De overvåger blandt andet nu dagligt ubetalte regninger, holder styr på bankafstemninger og letter administrativt rutinearbejde.

Mål om effektive arbejdsgange i Furesø

Effektive processer er en af tre strategiske målsætninger i Furesø Kommunes digitaliseringsstrategi. Formanden for Udvalg for digitalisering og innovation, Lars Carstensen, er også glad for robotterne og effektivisering af de administrative arbejdsgange.

”Vi skal digitalisere arbejdsgange, så vi undgår manuelle indtastninger og sparer tid. Jeg er glad for, at vi i Udvalg for digitalisering og innovation har været med til at skubbe på den positive dagsorden, hvor vi både sparer skattekroner, betaler vores regninger til tiden og udvikler nye løsninger, der letter administrationen”, siger Lars Carstensen (C).

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2021-2022 peget på yderligere automatisering af arbejdsgange, som sammen med implementering af velfærdsteknologi, skal effektivisere driften og frigøre økonomisk råderum i de kommende år.

Fakta: Det laver den nye robot:

  • Finder refusioner, der har med Covid19 at gøre
  • Det robotten ikke kan løse, sender den videre til manuel behandling til Personaleafdelingen, der nu har fået frigjort tid til at bruge deres faglighed på de komplicerede sager.
  • Tjekker at refusionerne ikke er registreret i forvejen.
  • Sørger for, at pengene går retur, så det passer i kommunes lønsystem.
  • Sender til sidst en samlet statusrapport over ugens udførte arbejde

Kontakt

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)