Pressemeddelelse

Furesøs bygninger bliver mere energieffektive

Furesø Kommune satte i foråret fart på en række energiprojekter i kommunens ejendomme. Nu kan borgere og brugere se frem til bedre lys, luft og varme samt kommunale besparelser på 725 ton CO2 og 2,6 millioner kroner årligt.

Et bedre indeklima går hånd i hånd med bæredygtige renoveringer i en række af Furesø Kommunes bygninger, som i 2019 og 2020 er blevet renoveret med fokus på energioptimering. Derfor er det ikke blot en god nyhed for det kommunale CO2-regnskab og kommunens økonomi, men også for brugerne af bygningerne, at de 57 energiprojekter nu er ved at være afsluttet.

En del af projekterne er oven i købet afsluttet tidligere end planlagt, efter at regeringen i foråret gav kommunerne mulighed for at fremrykke projekter for at hjælpe med at holde samfundet i gang under coronakrisen. Med en investering på 84 millioner kroner får bygningerne et kvalitetsløft samtidig med, at de bliver mere bæredygtige og energieffektive.

”I Furesø arbejder vi målrettet på en grøn omstilling, hvor vi som kommune udleder markant mindre CO2 i 2030. Vi tænker gode energiløsninger ind, når vi holder kommunens bygninger ved lige, så vi får flere bæredygtige bygninger, som bruger mindre energi og som er bedre at opholde sig i,” siger Lene Munch-Petersen (A) formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i udvalget, glæder sig over, at det med enkelte undtagelser ser ud til, at de 57 projekter kan være afsluttet inden årsskiftet. 

"Når de mange projekter på en række af vores skoler, daginstitutioner og idrætshaller er afsluttet med fuld effekt, vil kommunen udlede 725 tons mindre CO2 og spare 2,6 millioner kroner årligt på el- og varmeregningen. Det er virkelig et godt skridt på vejen til den grønne omstilling. 725 tons svarer til udledningen fra ca. 200 parcelhuse opvarmet med naturgas. Samtidig forventer vi, at indeklimaet bliver bedre for borgere og medarbejdere, der benytter bygningerne, så der er rigtig meget at glæde sig over," konstaterer han.

Mere solcelleenergi og mindre træk

I 15 projekter forbedres klimaskærmen – tag, facade, vinduer og døre – samtidig med, at der tænkes energi ind. For eksempel ved at skifte ældre vinduer på Børnehuset Kirke Værløse, Solvangskolen og Farum Kulturhus til nogle mere energirigtige af slagsen. Det mindsker bygningernes varmetab og giver mindre træk ved vinduerne til glæde for brugerne af husene.

Farum Svømmehal er en historie for sig selv. Her er taget efterisoleret og udskiftet, og nu bygges der et stort solcelleanlæg ind i taget. Anlægget producerer energi til svømmehallens energikrævende ventilationsanlæg, filtre og pumper. Med dette anlæg fordobler kommunen solcelleenergien – fra 140 til knap 300 kW – hvilket svarer til den kapacitet ca. 65 parcelhus-solcelleanlæg kan producere.

Bedre lys og mere jævn varme

I 32 projekter er teknikken i bygningerne forbedret og opdateret, så der er mindre risiko for driftsforstyrrelser og -nedbrud. I en række daginstitutioner renoveres varmecentraler, så varmen udnyttes bedre og der opnås en bedre komfort til gavn for brugerne. Børnehuset Åkanden får en energieffektiv varmepumpe som fuld erstatning for et gammelt gasfyr, hvilket sammen med andre energirenoveringer mindsker CO2-udledningen markant. Faktisk hele 80 procent fra 2018 til 2021, hvor der er fuld effekt af den gennemgribende energirenovering af Åkanden.

Farum Arena, Farum Kulturhus, Solvangskolen, Lille Værløse Skole, Søndersøskolen og Søndersø Børnehus er nogle af de steder, hvor brugerne får bedre lys og el-regningen bliver mindre. Her udskiftes det gamle energislugende lys med højeffektivt LED-lys.

Udskiftning Af Tagisolering, Farum Svømmeha1
Pressemeddelelse

Solskin over svømmehal bliver guld værd

Taget på Farum Svømmehal er nedslidt og bygningerne sluger meget energi. Derfor har Furesø Kommune igangsat er stort projekt, hvor der lægges et nyt t…

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465