Pressemeddelelse

Bregnerød skal sikres mod råstofudvinding

Furesø Byråd har besluttet at nedlægge et såkaldt § 34-forbud for Bregnerød. Samtidig begynder arbejdet med en fredning, der skal forhindre råstofudvinding i fremtiden.

For at beskytte naturen og landskabet omkring Bregnerød vedtog byrådet onsdag i sidste uge et paragraf 34-forbud, der omfatter de områder, som regionen vil udlægge til råstofindvinding.

Området er udpeget som interesseområde i Region Hovedstadens råstofplan 2016/2020. Men Furesø Kommune har i flere høringssvar til regionen opfordret til, at området ved Bregnerød bliver fjernet fra råstofplanen på grund af områdets store landskabs-, natur- og kulturværdier og hensynet til borgerne.

Regionen har hidtil ikke været lydhøre. Derfor ser byrådet sig nu nødsaget til gennem et § 34-forbud at stoppe mulighed for grusgravning i området for på sigt at frede det, fortæller Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

"Bregnerød er en landsby i Furesø med mange natur- og kulturværdier, der ikke kan ikke genskabes, hvis vi mister dem. Derfor må vi ty til fredning, så naturen og borgerne ikke kommer til at betale prisen. Området i Bregnerød, som regionen vil lave grusgravning i, ligger klemt ind mellem bymæssig bebyggelse, fredede områder, Natura 2000-områder og særligt beskyttede naturområder (§ 3-områder). At grave grus i området kan ikke lade sig gøre, uden at det vil påvirke området dramatisk. Derfor har vi besluttet at indføre et § 34-forbud," siger hun.

Forbuddet betyder, at der ikke må etableres forhold, der strider mod en påtænkt fredning i det kommende år, gældende fra offentliggørelsen af forbuddet. Borgerne i området vil derfor nu få tiltaget i høring, og først efter eventuelle tilpasninger vil forbuddet have effekt.

Sideløbende begynder arbejdet med en decideret fredningssag for Stavnsholtskilen, hvilket kan tage flere år. Men udvalgets næstformand, Øjvind Vilsholm (Ø) glæder sig over, at en fredning nu er på vej.

"Området kunne i dag have været fredet, men den daværende By- og Landskabsstyrelse fandt det i 2007 ikke nødvendigt. Lige som et flertal i byrådet vurderede styrelsen den gang, at området er tilstrækkeligt sikret gennem blandt andet Fingerplanens kilebestemmelser. Det står nu lysende klart, at det var en forkert vurdering, og derfor glæder det mig, at hele byrådet denne gang bakker op om at sætte fredningen i gang. Det vil ikke bare beskytte området mod en ødelæggende råstofgravning, en fredning vil også sikre, at vi i mange år fremover bevarer området, som vi kender det i dag," siger han.

Samtidig med dialogen med Region Hovedstaden og fredningsarbejdet har en henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (A) resulteret i, at Furesøs borgmester skal mødes med ministeren i det nye år.

"Loven må ændres så hurtigt, det overhovedet kan lade sig gøre. I dag er det sådan, at hver region skal anvise områder til udgravning af råstof, svarende til regionens eget forbrug af råstof. Udfordringen er, at Region Hovedstaden er meget tættere befolket end de øvrige regioner i landet og har væsentligt større byggeaktivitet. Derfor er det nuværende regelsæt for stor en udfordring for de relativt få grønne områder, der findes i hovedstadsregionen. Planlægningen af råstofforsyningen må ske på baggrund af hele landets ressourcer under ét uden skelen til regionale grænser, og så skal råstoffer genanvendes i et helt andet omfang end de bliver i dag," siger borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

FAKTA:
§ 34 forbuddet gælder maksimalt i ét år. Området, der vil blive omfattet af § 34-forbuddet er 122,9 hektar stort og omfatter 17 ejendomme og et vejareal. Området vil rumme det 49,7 hektar store areal, som regionen foreslår udlagt til interesseområde for råstofgravning og arealerne udenom.

Politikere Og Forvaltning På Supercykelsti Til Allerød
Politikerne i Furesø Byråd lægger sig nu i sadlen for at frede området omkring Bregnerød fra råstofudvinding.

Bregnerød og Råstofplan 2020

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde en ny råstofplan – Råstofplan 2020. I Råstofplan 2020 skal regionen udpege nye områder, som kan benyttes…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465