Pressemeddelelse

Ny samarbejdsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune

En ny aftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune lægger op til et styrket samarbejde og afklarer samtidig det fremtidige driftstilskud til skolefritidsordningen Kometen.

Den gældende aftale med Marie Kruses Skole om tilskud til skolefritidsordningen Kometen udløber den 31. juli 2021.

På landsplan er det alene Furesø og Aabenraa kommuner, der har ydet tilskud til fritidsordninger på privatskoler. I alle andre kommuner finansieres fritidsordninger på privatskoler via et statstilskud og forældrebetalingen.

Byrådet besluttede ved sidste års budgetaftale, at der skulle optages forhandlinger med Marie Kruses Skole om mulighederne for at indgå en fremtidig samarbejdsaftale efter udløbet af den nuværende. Udkastet til en ny aftale ligger nu klar og handler - udover det økonomiske tilskud til Kometen - også om et styrket samarbejde på en række punkter.

"Med den nye aftale bekræfter vi værdien af et godt samarbejde mellem Marie Kruse og de øvrige skoler i Furesø. Samtidig lægger vi op til at indgå en egentlig partnerskabsaftale med Marie Kruse om eksempelvis inklusion, idrætstalentlinjer og "masterclass". Det glæder mig rigtig meget," siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

Formanden for Marie Kruses Skoles bestyrelse, Torben Flagsø, er ligeledes begejstret for den nye aftale, som han ser som en anerkendelse af skolens betydning for lokalsamfundet og for skolevæsenet i Furesø:

”Den nye aftale bekræfter det nære og konstruktive samarbejde mellem kommunen og Marie Kruse. Vi har gennem de seneste måneder haft gode drøftelser med kommunens embedsfolk, og vi ser frem til at udvikle en egentlig partnerskabsaftale, hvor vi kan bidrage yderligere til at uddanne og danne børn og unge fra hele kommunen”, siger Torben Flagsø.

Også den økonomiske del af aftalen er der forståelse for:

”Skolen har stor forståelse for, at vi også skal bidrage til, at det kommunale budget hænger sammen. Det afgørende for os er, at vi kan styrke det gode samarbejde med kommunen, og at vi med aftalen samtidig har skabt budgetsikkerhed for Kometen i en årrække.” Som led i samarbejdet vil Furesø fremover yde et driftstilskud til Furesø-børn i Kometen, der svarer til driftsudgiften pr. barn i kommunale fritidsordninger. Med aftalen kan det årlige driftstilskud fra 2021 maksimalt udgøre 1,3 mio.kr. Samtidig lægger aftalen et samlet loft over de kommunale udgifter til private fritidsordninger i Furesø på 1,5 millioner kroner.

”Det giver sikkerhed for såvel Marie Kruse som for Furesø Kommunes drift,” siger borgmester Ole Bondo Christensen:"Det giver rigtig god mening, at vi med den nye aftale nærmer os den situation, der er gældende i landets øvrige kommuner. Samtidig giver aftalen en tryghed for skolen og forældre i de kommende år," understreger han.

Aftalen er indgået med forbehold for byrådets efterfølgende godkendelse – herunder godkendelse af tilskuddet i forbindelse med budget 2021-2024.

Marie Kruses Skole Indgår Ny Driftaftale
Skolebestyrelsesformand Torben Flagsø, borgmester Ole Bondo Christensen, Marie Kruses Skoles rektor, Carsten Gade og velfærdsdirektør Tine Gram har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem Furesø Kommune og Marie Kruses Skole.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000