Pressemeddelelse

Furesø tager temperaturen på det lokale erhvervsklima

Furesø Kommune igangsætter nu en lokal erhvervsundersøgelse blandt virksomhederne i kommunen. Cirka 4.000 CVR-numre modtager i den kommende uge et brev i e-Boks med en opfordring til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Efter et forår, hvor alt har været vendt på hovedet, er der mere end nogensinde brug for at vide, hvordan erhvervsliv og kommune bedst samarbejder om et godt erhvervsklima.

Derfor igangsætter Furesø Kommune nu en storstilet spørgeskemaundersøgelse rettet mod virksomhederne i Furesø. 4000 cvr-numre modtager en invitation til at deltage i undersøgelsen, der er blevet til efter drøftelser med Furesøs lokale erhvervs- og handelsforeninger og erhvervskontaktudvalget i Furesø.
”Furesø Kommune har 7 år i træk nu sikret sig en placering som Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Man kommer ikke sovende til sådan en topplacering i Dansk Industris årlige erhvervsklima undersøgelse. Det gør man kun gennem et godt og frugtbart samarbejde erhvervsliv og kommune imellem. Derfor opfordrer vi stærkt virksomhederne til at give deres besyv med ved at deltage i undersøgelsen”, siger Mogens Brusgaard, der er formand for Furesø Industri.

Sidst, en tilsvarende undersøgelse blev lavet, var i 2011. Undersøgelsen fra dengang har dannet grundlaget for det samarbejde, der i dag er om erhvervsudviklingen i Furesø. Nu er det så tid til igen at høre Furesøs virksomheder, hvordan de mener, Furesø bedst udvikler sig til gavn for erhvervslivet og beskæftigelsen.
”Med en så stor og repræsentativ undersøgelse får vi en god viden og indsigt, der kan danne grundlag for de kommende års samarbejde og den dialog, vi har mellem virksomheder og kommune. Den konstruktive dialog betyder meget for, hvordan vi fortsat kan udvikle kommunen erhvervsmæssigt. På vegne af erhvervslivet er jeg meget spændt på at se resultaterne, også fordi det giver os en idé om, hvordan vi i erhvervsforeningen hjælper vores medlemmer bedst muligt,” fortæller Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening. 

Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv i Furesø Kommune hæfter sig ved, at undersøgelsen tager temperaturen på erhvervsklimaet helt lokalt.
”Flere organisationer laver hvert år forskellige undersøgelser, der benchmarker kommunerne mod hinanden. Denne undersøgelse sætter fokus på, hvordan erhvervslivet ser på samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune. Men den giver os i høj grad også en pejling af, hvad der vil have størst værdi for erhvervslivet, at vi sætter fokus på fra kommunens side for at fortsætte den gode udvikling, siger han.

Fakta:

invitationen udsendes via e-Boks til ca. 4.000 CVR-numre i Furesø i løbet af uge 34.
Sidst, Furesø Kommune lavede en tilsvarende undersøgelse var i 2011. Her deltog ca. 1.000 virksomheder.

Kontakt

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
Mail: flei@furesoe.dk

Christina Elmetofte
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 5663
Mail: che2@furesoe.dk

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000