Pressemeddelelse

Ny rapport: Borgerne har fået hovedrollen i egen sag

I Furesø Kommune har udsatte borgere og familier de seneste to år haft én plan og få kontaktpersoner i kommunen – som erstatning for mange indgange og forskellige handleplaner, som lovgivningen ellers lægger op til. Resultaterne midtvejs i forsøget er lovende, og både borgere og medarbejdere melder om hurtigere forløb og større trivsel.

Da jeg fandt ud af, at de virkelig ville hjælpe mig, så har det været en støt pil opad for hele mit liv med alt, hvad det indebærer. Jeg har haft en kontaktperson, hvor jeg virkelig har følt, at hun ville gøre alt for, at jeg skulle komme op igen. Så det har været en verden til forskel". Sådan indleder en borger den midtvejsevaluering af Frikommuneforsøget Én plan, som Furesø og 8 andre nordsjællandske kommuner er gået sammen om.

Midtvejsevalueringen, der er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (VIVE), konkluderer, at forsøget er lykkedes med at skabe en indsats, hvor borgere oplever et markant forbedret samarbejde med kommunen om deres forløb og sagsbehandling. De spiller igen hovedrollen i egen sag.

Én indgang til kommunen i stedet for mange

De borgere, der deltager i forløbet, kan fx være en familie, hvor ledighed og sygdom også påvirker børnenes trivsel i skole og blandt venner. Det kan også være voksne med rusmiddelproblemer eller med pludselig opstået hjerneskade. Fælles for dem alle er, at de tidligere har haft kontakt med både socialrådgivere, jobkonsulenter, sundhedspersonale og flere andre, der alle har lagt hver deres handleplan uden at koordinere indbyrdes. I værste fald har det spændt ben for både borgere og fagfolk, der ikke kan finde rundt i regler og indsatser og tilbyde den rigtige vej til trivsel, sundhed og beskæftigelse. Det søger frikommunenetværket en løsning på.

Frikommunerne er undtaget fra en række obligatoriske love og regler på beskæftigelses- og sociallovgivningen, så de kan tilpasse indsatserne til hver enkelt borger.

Ditte Lange, der er koordinerende sagsbehandler i Sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune ser stor værdi af at være fritaget fra proceskrav:

"Det giver en større faglig frihed til at koordinere mål og indsatser, så det giver mening for borgeren. Borgere skal ikke i praktik på en bestemt dato, som er defineret af systemet, men når han er klar til det, og der er fundet det rette match. Vi bestræber os på, at borgeren skal have kontakt til så få medarbejdere som muligt. Den, der har den tætteste relation til borgeren, løser opgaven sammen med borgeren – hvis det er muligt. En virksomhedskonsulent kan derfor have mentor- og bostøtteopgaver, men en bostøtte-medarbejder kan også have mentorfunktionen. Borgeren har én koordinerende sagsbehandler, som har myndighed på beskæftigelsesområdet og det sociale område. På den måde håndterer vi udfordringerne hurtigere og mere fleksibelt, og borgeren skal ikke fare rundt fra den ene afdeling til den anden".

Årskonvent for at dele erfaringer

Den 30. august mødtes borgmestre, direktører og fagprofessionelle med ministerier og andre organisationer til et årskonvent for at dele erfaringer.

Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune bød velkommen til konventet: "Indsatsen med én plan og sammenhængende borgerforløb er noget af det, jeg er mest stolt af som borgmester. Vi øver os dagligt i at arbejde på tværs af afdelinger og fagligheder for at tilbyde borgerne de bedst mulige forløb og indsatser. De borgere, der skal opleve et løft, har ofte komplekse problemer og har derfor tidligere løbet spidsrod mellem vores forvaltninger. Det kan vi gøre bedre! Og det er vi allerede lykkedes med. Og det er fantastisk, at ambitionerne bag de sammenhængende borgerforløb og vores arbejde her i frikommuneforsøget også får indflydelse på lovgivningen".

Ditte Lange understreger, at arbejdet med én indgang og én plan for borgerne kræver et tættere samarbejde mellem medarbejderne i og udenfor kommunen:

"Netværksmøderne er vigtige i forhold til at koordinere indsatserne sammen med borgerne og opnå en fælles forståelse af mål og delmål. Når vi sidder rundt om bordet, kan vi drøfte faglige mål og indsatser med hinanden og med borgeren. Når den ene afdeling ved, hvad den anden laver, kommer indsatserne ikke i konflikt med hinanden. Sammen bliver vi klogere på, hvordan vi bedst støtter op om de mål, der er vigtigst for den enkelte borger. Vi skal turde tvivle og tænke kreativt åbent og sammen med borgeren. Det kræver mod og tillid fra alle parter at sætte værdier over paragrafferne".

Siden 2016 har Furesø Kommune sammen med Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Helsingør, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner været frikommuner og arbejdet målrettet på at skabe bæredygtige, integrerede indsatser på tværs af kommunens traditionelle sektorområder for at levere velfærd på nye måder, der ikke er bundet af regler og paragraffer.

Læs mere om frikommuner

Hent hele evalueringen hos VIVE 

Sammenhængende borgerforløb i Furesø Kommune

Læs mere om Én indgang og én samlet borgerplan

Frikommuneforsøg åbner nye muligheder for én samlet plan sammen med borgeren

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14