Pressemeddelelse

Fremtidsværkstedet hyldet på Innovationsdagen

Med mindre end et år på bagen har Fremtidsværkstedet for Furesøs udskolingsbørn allerede sat national dagsorden. Torsdag den 5. september var stolte og spændte medarbejdere og politikere fra Furesø med i opløbet om at modtage NYT SAMMEN BEDRE-prisen. Der var ros fra juryen for at investere så meget i at tænke nyt.

Prisen uddeles af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling til en offentlig innovation, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører, har skabt værdi og har spredningspotentiale.

Fremtidsværkstedet I Furesø kan sætte flueben ved det hele, og selv om prisen i sidste ende gik til Psykiatrien i Region Syddanmark i samarbejde med Odense Kommune med projektet 'Tilbage til Skole', kom der alligevel en stolt stemningsrapport fra Henrik Poulsen, formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse:

"Det var et super stærkt felt, og vi kan ikke være kede af at blive slået af nogen, der bringer innovation ind i psykiatrien til gavn for nogle de mest sårbare borgere. Jeg er så glad og stolt over den fornemme anerkendelse, det er bare at være nomineret. Det har vi vores fremsynede og meget kompetente medarbejdere at takke for! De har taget vores politiske visioner, tygget dem godt og grundigt igennem og skabt et fantastisk koncept, som hele Danmark kan få glæde af. Fremtidsværkstedet er blandt andet sat i verden i forsøget på at løse udfordringen med manglen på erhvervsuddannede. I dag går størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet og alt for mange fortryder undervejs. Derfor er vores ambition med Fremtidsværkstedet at understøtte børnenes karrierevalg ved at stimulere deres digitale viden og øvelse og skabe en øvebane for de mere praksisnære og håndværksbaserede tilgange til problemløsning".

Fra Venstre Henrik Poulsen UDF, Nikolaj Bührmann, Troels Cort Nielsen, Emma Malene Rix Tversted, Claus Ibsen Skoleleder På Hareskov Skole Og Lars Carstensen UDI
Den udsendte delegation, til Innovationsdagen 2019. Fra venstre: Henrik Poulsen (UDF), Nikolaj Bührmann, Troels Cort Nielsen, Emma Malene Rix Tversted, Claus Ibsen (skoleleder på Hareskov Skole) og Lars Carstensen (UDI)

På Fremtidsværkstedet byder det lokale erhvervs- og foreningsliv ind med konkrete opgaver og udfordringern, som eleverne i 6. og 7. klasse skal være med til at løse. Senest har Hjemmeplejen budt ind med ønsket om, at de unge mennesker tygger på teknologiske løsninger, der kan afhjælpe ensomhed og isolation hos ældre borgere.

"Værkstedsdelen repræsenterer, at vi har noget i hænderne og arbejder på den måde. Fremtidensdelen handler om fremtidens kompetencer – at det, vi arbejder hen imod, er at blive skarpere på: Hvad kan jeg blive, hvad er jeg god til, hvad har jeg lyst til at fortsætte med at lave senere i mit uddannelsesliv? Vi arbejder med fantastiske børn og unge" fortæller Emma Malene Rix Tversted, udviklingskonsulent i Fremtidsværkstedet i Furesø Kommune.

Lars Carstensen, formand for Udvalg for digitalisering og innovation, deltog også på Innovationsdagen i Horsens:

"Vi har hørt nogle meget spændende paneldebatter om innovation på tværs af det offentlige og private. Især hæfter jeg mig ved pointen om, at hvis vi vil lykkes med Furesøs Innovationsmodel og en ny innovationskultur, så skal vi som politikere være med til at skabe rum til hverdagsinnovationen. Ikke bare mentale rum, men også fysiske rum – og det er lige netop det, Fremtidsværkstedet er. Og vi kan jo se, at kommunens medarbejdere i større og større omfang også bruger det innovative miljø på Fremtidsværkstedet til at lade sig inspirere af andre, finde nye løsninger. Det er ikke nogen dårlig dag at være fra Furesø!"

Podcast om Fremtidsværkstedet:

Som optakt til uddeling af NYT SAMMEN-prisen blev der produceret podcasts om de fire nominerede. I afsnittet om Fremtidsværkstedet kan du møde Emma Malene Rix Tversted, udviklingskonsulent i Fremtidsværkstedet og nogle af de elever, der har været på Fremtidsværkstedet. Du kan også møde Signe Holm-Larsen fra Jonstrupsamlingens Venner, der er en af de foreninger, der har stillet en case til rådighed.

https://www.coi.dk/nyheder/2019/h%C3%B8r-andet-afsnit-af-podcasten-hvem-tar-prisen-fremtidsv%C3%A6rkstedet/

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018,

Fremtidsværkstedet

Et innovativt læringsmiljø for Furesøs skoleelever

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, Ole Bondo Christensen klipper snoren over
Pressemeddelelse

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øj…

Kontakt

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5187
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)