Pressemeddelelse

Verdensmål sætter ny retning for erhvervssamarbejde

Globalt og lokalt: Nu rykker FN’s verdensmål også ind på erhvervskontaktudvalgets dagsorden. Målene skal være med til at inspirere og drive samarbejdet mellem de erhvervsdrivende og Furesø Kommune.

FN’s verdensmål kan drive innovationen i en virksomhed og samtidig give plus på bundlinjen. Derfor er der ingen vej uden om at forholde sig til målene og bruge dem aktivt i udviklingen af sin virksomhed. Det mener den nye næstformand i Furesø Kommunes Erhvervskontaktudvalg, Mogens Brusgaard.

Som adm. direktør i virksomheden Wexøe A/S og formand for Furesø INDUSTRI har han taget initiativ til at flytte verdensmålene helt frem på dagsordenen i erhvervskontaktudvalget, hvor en arbejdsgruppe nu skal sammensætte et katalog af initiativer, der kan inspirere virksomheder og kommune til at handle på et eller flere af de 17 verdensmål og med det mål at få dem fra verdensmål til hverdagsmål.

”I Wexøe spurgte vi os selv, hvad vi kan bidrage med? Resultatet blev, at vi i virksomheden nu arbejder målrettet med FN’s verdensmål om blandt andet klima og affald. Idéerne kommer i vid udstrækning fra medarbejderne. Det samme sker andre steder, og den tænkning skal vi nu have i spil på tværs af Furesøs virksomheder og kommunen, der gerne vil være foregangskommune i arbejdet med målene og derfor engagerer sig meget i arbejdet,” fortæller Mogens Brusgaard.

En anden af Furesøs helt store virksomheder, Aasted A/S, fortalte, hvordan virksomheden har patenteret en ny løsning, der hjælper deres kunder til at spare 50 procent af energiforbruget på det område, hvor de bruger Aasteds produkt. Dermed bliver verdensmål en del af hele produktionskæden.

På mødet var der stor interesse for at deltage i arbejdsgruppen, fortæller erhvervskontaktudvalgets formand og Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A):

”Emnet skabte en fantastisk energi i udvalget, som illustrerer, at virksomhederne her i Furesø virkelig forholder sig til verdensmålene og de mål for en bedre fremtid for kommende generationer, som de opstiller. Det er meget opløftende og siger noget om, at du som virksomhed i dag er villig til at tage et ansvar i det samfund, du agerer i,” siger Ole Bondo Christensen.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Erhvervskonsulent

Flemming Ipsen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5454
mail: flei@furesoe.dk