Pressemeddelelse

Trafikudspil mangler fokus på trafikstøj og bedre kollektiv transport

Allerede inden høringsperioden på fingerplanen er afsluttet, har regeringen valgt at præsentere sit udspil til trafikinvesteringer. Udspillet prioriterer knapt 2 mia. kr. alene til udvidelse af Ring 4 og Hillerødmotorvejen, hvor begge dele vil påvirke trafikken gennem Furesø. Furesø Kommune er meget overrasket over, at der ikke er fundet midler til at kompensere for den medfølgende trafikstøj. Samtidig mangler også ekstra investeringer i den kollektive trafik i området.

Allerede nu er beboerne i kommuner som Furesø, Allerød og Gladsaxe væsentligt generet af støjen fra motorvejene i området. Motorvejsudvidelser giver flere biler og dermed mere støj og trængsel. Derfor burde regeringen have tænkt mere støjdæmning og bedre kollektiv trafik ind i deres udspil.

Borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen (A), er forundret over, at regeringen ikke har ventet på svarene fra den igangværende høring fingerplanen.

”Vi sidder netop nu og er ved at lægge sidste hånd på et høringssvar til regeringen på en revision af Fingerplanen. Her lægger vi fra Furesøs side meget vægt på at dæmpe trafikstøj og trængsel. Det virker ærlig talt arrogant, at regeringen ikke har afventet sin egen høringsfrist, før den præsenterer sit trafikudspil, der jo vil påvirke hovedstadsområdet markant. I vores øjne er det helt utilfredsstillende, at man vil afsætte op mod 2 mia. kr. til vejanlæg, der giver øget biltrafik gennem Furesø uden samtidig at prioritere en indsats mod den øgede trafikstøj og uden samtidig at investere i bedre kollektiv transport, som ville kunne flytte noget af trafikken fra biler til bus og tog. Vi har brug for bæredygtige og fremtidssikrede transportløsninger, der også tager hensyn til miljø og klima. Det tager regeringens udspil slet ikke højde for."

”Et udspil til så mange milliarder burde fokusere på andet end blot privatbilismen i et område som Nordsjælland. Hvor er investeringerne i den kollektive trafik som BRT-anlæg (Bus Rapid Transit) motorvejsbusser og såkaldte ”park and ride” anlæg, hvor vi kan stille bilen og tage kollektiv trafik eller cyklen resten af vejen,” slutter Ole Bondo Christensen.

Transporten i hovedstaden er vigtig for den samlede udvikling af området mange år frem i tiden, så derfor er det vigtigt, at et udspil i en kaliber som dette, bliver gennemarbejdet. Vi vil fra Furesøs byråd naturligvis blande os i debatten og søge at gøre vores indflydelse gældende.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk