Pressemeddelelse

Parkeringsforhold for både cykler og biler forbedres ved Farum Station

Biltrafikken mod hovedstaden tager til og flere, og flere borgere vælger at tage toget fra Farum Station. Derfor samarbejder DSB og Furesø Kommune nu om at forbedre p-forholdene for cykler og biler.

Mange s-togbrugere finder dagligt plads til bilen ved Farum Station, på de små nærliggende villaveje og på Stationsvej. Desværre parkerer mange ulovligt og er med til at skabe farlige situationer og gene ikke mindst for beboerne i området.

Furesø Kommune har derfor i samarbejde med DSB og MOVIA indgået et samarbejde om at finde flere p-pladser ved stationen.

I 2019 vil DSB renovere stationsområdet, forbedre cykelparkeringen og renovere taget over busstopstederne. På perronerne erstattes taget af buslæskærme.

Målet er, at der i 2020 vil været etableret 35 nye parkeringspladser i forlængelse af den eksisterende p-plads. Det hele vil blive projekteret i år, og 15 af pladserne vil være klar inden udgangen af 2019.

Udgifterne til projektet vil blive afholdt af DSB og Furesø kommune, og kommunen vil også se på, hvordan der på sigt kan blive skabt flere p-pladser i området.

”Jeg er glad for, at der endelig kommer flere parkeringspladser ved Farum Station, så der kommer bedre mulighed for at bruge den offentlige transport til glæde for miljøet og borgerne i Furesø Kommune,” siger Lene Bang (A) om beslutningen i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

For gode p-forhold kan dog også give øget pres på området.   

”Det giver mindre forurening og mindre støj i Furesø Kommune, når flere tager toget. Vi skal dog ikke skabe så mange p-pladser, at det tiltrækker for mange biler, men i stedet også gøre det lettere at stille cyklen ved stationen eller tage bussen”, siger hun.

Kontakt

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223