Pressemeddelelse

Furesø Kommune får medhold i klagesag om kunstgræsbaner i Hareskov

Miljø- og Naturklagenævnet har stadfæstet Furesø Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse i forbindelse med etableringen af et kunstgræsanlæg i Hareskovby. Furesø Kommune glæder sig over afgørelsen og vil nu sætte gang i at projektere banen.

”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder efter en samlet vurdering af sagen ikke grundlag for at tilsidesætte Furesø Kommunes vurdering af, at miljøpåvirkningerne som følge af etableringen af kunstgræsanlægget ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet, og dermed udløser krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse” (citat: Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, side 10, 27. juni 2019)
Afgørelsen betyder, at der ikke er behov for væsentlige ændringer i det projekt, som Furesø Kommune har udarbejdet. Derfor kan kommunen arbejde videre med det.
Selve etableringen af banen kræver yderligere tilladelser blandt andet i forhold til håndtering af vand fra banen.
Formand for Udvalg for kultur, fritid og idræt, Tine Hessner (B) glæder sig over afgørelsen:
”Jeg glæder mig over, at der endelig er fremdrift i projektet til gavn for de mange unge piger og drenge i Hareskovby og en klubledelse, der har ventet med stor tålmodighed på den helt urimelige forsinkelse i klagesagen. Rigtig mange i Furesø har ventet meget længe på denne afgørelse. Jeg er virkelig glad for, at fodboldspillere i alle aldre kan se frem til at få mere spilletid året rundt, ” siger hun.
Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, Lene Munch-Petersen (A) påpeger, at der stadig skal være fokus på miljøet.
”Vi skal sikre, at det, vi etablerer, er fuldt miljømæssigt forsvarligt. Jeg vil sige det så tydeligt, at ingen kan være i tvivl: Vi vil fortsat have et stort fokus på at passe på naturen i Hareskovby”, siger Lene Munch-Petersen.
Etableringen af kunstgræsbanen i Hareskovby kan være klar sommeren 2020.

 

 

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 3077 2250

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041