Pressemeddelelse

Kvinder med ikke-vestlig baggrund skal være en del af Furesøs fællesskaber

Flere kvinder med ikke-vestlig baggrund skal blive en del af arbejdsmarkedet og kommunens øvrige fællesskaber.

Det går fremad med beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere helt generelt, men kvinderne halter efter – også nogle af dem, der har været i landet i mange år.

Beskæftigelsesfrekvensen for kvindelige indvandrere med ikke-vestlig baggrund er 53,4 % i Furesø, hvilket er lang under den generelle beskæftigelsesfrekvens i kommunen. Derfor vil Furesø nu nå denne gruppe gennem en særlig indsats, som også er en del af byrådets arbejdsprogram for 2018-2021.

”Vi skal benytte os af opsvinget til at få alle ud på arbejdsmarkedet også i de grupper, hvor beskæftigelsesgraden traditionelt har været lavere. Det er vigtigt, at kvinderne bliver en del af arbejdsfællesskaberne, så de bliver gode rollemodeller og bidrager til øget økonomisk sikkerhed for deres familie”, siger Hasan Yilmaz (S), formand for Udvalg for beskæftigelse og erhverv.

Helhedsorienteret og individuel indsats

Jobcentrets integrationsteam kommer til at stå for den nye indsats. Teamet er blandt de bedste i landet til at få flygtninge i arbejde og har mange erfaringer fra arbejdet med kommunens flygtninge, de kan trække på i den nye indsats.

Gennem indsatsen vil der blive taget fat på kvindernes samlede livssituation. Det betyder, at selvom hovedfokus er beskæftigelse, vil der også være fokus på at fremme sundheden blandt kvinderne samt introducere dem til kommunens kultur- og foreningsliv. Blandt andet vil der blive iværksat et undervisningsforløb i, hvordan man kan være aktiv i boligforeninger og børneinstitutioner.

”Projektet tager hele kvindens liv i betragtning. Det er vigtigt at inddrage fx kvindens økonomi, helbred, kulturelle baggrund, netværk og familie i tilrettelæggelsen af indsatsen. Det, ved vi, har den bedste virkning”, fortæller Tine Gammelby, leder af Integrationsteamet.

Det lokale erhvervsliv vil være en central samarbejdspartner for, at indsatsen lykkes, og Furesø vil også inddrage civilsamfundet og socialøkonomiske virksomheder.

Udover beskæftigelsesindsatsen vil der være en særskilt indsats til kvindelige førtidspensionister med ikke-vestlig baggrund, som bliver varetaget af Frivilligcentret.

Billedetekst:

Integrationsteamet er blandt de bedste i landet til at få flygtninge i arbejde på grund af deres håndholdte og individuelle indsatser. De vil stå for den nye beskæftigelsesindsats rettet mod ikke-vestlige kvinder. En af de kvinder, der kender Integrationsteamet, er Fidan Manla Osman, der er tidligere flygtning. Hun har nu fast arbejde. Hun vil ved siden af sit faste arbejde færdiggøre sin sproguddannelse og derefter starte på en uddannelse.

Kontakt

Hasan Yilmaz

Ryttervænget 44
3520 Farum
E-mail: hyi@furesoe.dk
Tlf.: 2145 0704

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14