Pressemeddelelse

Fremtidsværkstedet i Furesø nomineret til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor

Med mindre end et år på bagen har Fremtidsværkstedet for Furesøs udskolingsbørn allerede tiltrukket national opmærksomhed. Det er nu blandt de fire nominerede innovationer til NYT SAMMEN BEDRE-prisen, der uddeles af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Fremtidsværkstedet 1

Fremtidsværkstedet for udskolingsbørn skabt af Furesø Kommune er blandt de fire nominerede innovationer til NYT SAMMEN BEDRE-prisen - Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor. Den bliver uddelt af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Furesøs Fremtidsværksted er et fysisk sted men også et mindset, så børn og unge kan være medskabere af deres egen fremtid, erhverve sig fremtidens kompetencer og få mulighed for livslang læring.

Lars Carstensen, formand for Udvalg for digitalisering og innovation:

”At Furesø Kommune er nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen bekræfter mig i, at vi ikke er de eneste, der i den grad er optaget af at fremme en innovationskultur – i organisationen, blandt borgerne og ude i erhvervslivet. Vi skal simpelthen øve os i at arbejde mere systematisk med innovation - vi skal bryde vanetænkning, lade os inspirere af hinanden og udvikle nye og bedre løsninger. Vi har nogle hamrende engagerede medarbejdere, der efterhånden er blevet eksperter udi at tænke innovativt. Og de kan endda lære vores unge mennesker at finde nye eller væsentligt ændrede måder at forbedre aktiviteter og resultater på. Det har ført til, at vi i dag - ikke en gang ét år efter, at Fremtidsværkstedet åbnede, nu står med en nominering til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor. Det kan man kun blive stolt over!”

Meget begejstrede og glade

Værkstedet er skabt på baggrund af et behov for i højere grad at understøtte grundlaget for børnenes karrierevalg ved at stimulere deres digitale viden og øvelse og skabe en øvebane for de mere praksisnære og håndværksbaserede tilgange til problemløsning.

Det bygger på en samskabelsestanke, hvor cases og materialer stilles til rådighed fra de forskellige kommunale enheder samt fra virksomheder og foreninger. Eleverne får lov at arbejde virkelighedsnært og kommer tæt på forskellige erhvervsområder.

"På Fremtidsværkstedet i Furesø kommune er vi meget begejstrede og glade for, at ikke kun Furesø ser værdien, men at fremtidsværkstedet også kan være til inspiration for andre. Nomineringen er en anerkendelse til alle fællesskaberne, der løbende er en del af Fremtidsværkstedet – elever, lærere, virksomheder og alle andre samskabende aktører. Vi krydser fingre, alt imens vi sammen med elever, lærere og et innovativt mindset, leger, lærer og arbejder videre med virkelighedsnære problemstillinger," siger Emma Malene Rix Tversted, udviklingskonsulent på Fremtidsværkstedet.

Henrik Poulsen, formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse:

”Jeg er beæret og glad over nomineringen! Det er en stor anerkendelse af ikke bare vores tilgang til at arbejde innovativt, men også af vores forsøg på at løse et komplekst samfundsmæssigt problem, nemlig manglen på erhvervsuddannede. Fremtidsværkstedet er et forsøg på at vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og lade elever i 6. og 7. klasse få øjnene op for andre muligheder. I Fremtidsværkstedet er der fokus på den teknologiske og digitale fremtid og de autentiske cases med prototyper, entreprenørskab og kreative løsninger. Eleverne får mulighed for at afprøve deres egne idéer, og målet er at kvalificere de unges uddannelsesvalg, inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og ruste eleverne til fremtidens arbejdsmarked. Det hele gør vi i tæt samarbejde med blandt andet det lokale erhvervsliv, og det har givet enorm værdi for alle parter – ikke mindst eleverne. Jeg glæder mig til at se, hvem der går hjem med prisen den 5. september”.

Imponeret over det stærke felt

NYT SAMMEN BEDRE-prisen bliver sammen med Hverdagsinnovationsprisen i år uddelt for første gang. I alt 37 offentlige innovationer var indstillet til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Pia Gjellerup, centerleder i COI og medlem af den jury, der har udvalgt de fire nominerede, er imponeret over det stærke felt:

"Det har været et stort arbejde for juryen, for vi har måttet have de stærke briller frem for at kunne udvælge de innovationer, der lige netop ramte kriterierne bedst. Vi endte med at nominere fire temmelig forskellige innovationer, som repræsenterer både NYT, SAMMEN og BEDRE. Det samlede felt viser en offentlig sektor med stor udviklingskraft. Innovationsarbejdet har nået et nyt modenhedsniveau. Der sker meget for hele tiden at styrke kvaliteten og effektiviteten - ofte drevet af meget ambitiøse medarbejdere," siger centerlederen.

Fremtidsværkstedet 2

Offentliggjort til Innovationsdagen

I juryen, der har udvalgt de fire nominerede og vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen, sidder formand for KL Jacob Bundsgaard (S), formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), adm. direktør for Dansk Design Center Christian Bason, centerleder i COI Pia Gjellerup, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard og formand for Akademikerne Lars Qvistgaard.

Vinderne af priserne bliver offentliggjort til Innovationsdagen den 5. september 2019 i FÆNGSLET i Horsens, hvor der også er mulighed for at udforske offentlig innovation på nærmeste hold få ny viden, inspiration og netværk til sit innovationsarbejde.

Du kan følge med og høre mere om de fire nominerede i en række podcastepisoder, som COI udgiver senere i august.

FURESØS FREMTIDSVÆRKSTED – indstillet af Furesø Kommune

Målgruppe: Primært udskolingsbørn (6.-9. klasse), men alle er velkomne.

Beskrivelse: Furesø Kommune har skabt Fremtidsværkstedet – et fysisk sted men også et mindset, så børn og unge kan være medskabere af deres egen fremtid, erhverve sig
fremtidens kompetencer og få mulighed for livslang læring. Man har set et behov for i højere grad at understøtte grundlaget for børnenes karrierevalg ved at stimulere deres digitale viden og øvelse og skabe en øvebane for de mere praksisnære og håndværksbaserede tilgange til problemløsning. Fremtidsværkstedet bygger på en samskabelsestanke, hvor cases og materialer stilles til rådighed fra de forskellige kommunale enheder samt fra virksomheder og foreninger. Eleverne får lov at arbejde virkelighedsnært og kommer tæt på forskellige erhvervsområder.

Fremtidsværkstedet er tænkt indefra og ud, som et svar på fremtidens kompetencer og dannelses-perspektiver. Det er et kreativt laboratorium, hvor eleverne kan lære mere om sig selv, den omverden, der omgiver dem, om deres karrieremuligheder, og på den baggrund lægge karriereplaner.

NYT SAMMEN BEDRE-prisen uddeles til en offentlig innovation, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører, har skabt værdi og har spredningspotentiale.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Lars Carstensen

Gruppeformand for Konservative

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5187
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk