Pressemeddelelse

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øjnene op for muligheder på især erhvervsskolerne. Torsdag var der åbningsfest på Fremtidsværkstedet.

I Furesøs nyeste læringsmiljø 'Fremtidsværkstedet' bliver elever i 6. og 7. klasse rustet til den teknologiske og digitale fremtid. De skal lære at få den gode idé, udvikle på den og til sidst skabe den færdige prototype. Lokale virksomheder byder ind med cases, der træner skoleeleverne i de måske vigtigste kompetencer i det 21. århundrede: Kommunikation, samarbejde, videndeling og selvevaluering.

Torsdag den 4. oktober blev Fremtidsværkstedet officielt åbnet. Her præsenterede Stavnsholtskolens 7. klasser deres projekter og idéer for borgmesteren, erhvervslivet og medlemmer fra Udvalget for skole og ungdomsuddannelser og Udvalget for digitalisering og Innovation.
 
"En stor del af Furesøs unge får en ungdomsuddannelse, men de vælger alt for ofte det almene gymnasium, der kan berette om for stort frafald og omvalg op til uddannelsesstart", fortæller Henrik Poulsen (A), formand for Udvalget for skole og ungdomsuddannelser. "I Fremtidsværkstedet er den teknologiske og digitale fremtid og de autentiske cases med prototyper, entreprenørskab og kreative løsninger, der er i fokus. På den måde vil vi kvalificere de unges uddannelsesvalg, inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og ruste eleverne til fremtidens arbejdsmarked".
 
Solveig Bisgaard, formand for Furesø INDUSTRI, var også med til åbningen torsdag: "I hele Danmark falder antallet af faglærte, mens efterspørgslen på højt kvalificeret faglært arbejdskraft stiger. Derfor er det vigtigt at få vores unge inspirerede og motiverede til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Der er ikke noget mere trist end unge, der ender i blindgyde fordi de har valgt gymnasiet og fået en halvdårlig og dermed ubrugelig studentereksamen. Disse unge havde været bedre tjent med en erhvervsuddannelse. Her har erhvervsuddannelserne virkelig meget at tilbyde. Især er jeg rigtig stolt af, at Furesøs virksomheder har taget imod udfordringen, og nu er med til at skabe et så visionært og innovativt læringsmiljø".  

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, Ole Bondo Christensen og Daniel Engel fra Profildesign
Borgmester Ole Bondo Christensen (A) og Daniel Engel fra Profildesign

Alle elever på 6. og 7. årgang i Furesø Kommune er igennem et forløb i Fremtidsværkstedet. Over tre dage arbejder de med spændende cases i forskellige værksteder og fire læringszoner: Undersøgelse, udvikling, produktion og præsentation. De forskellige læringszoner tilgodeser elevernes motivation og giver eleverne mulighed for at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer. Læringsmiljøet er opbygget med inspiration fra UCC og har i et mindre format været afprøvet på Lyngholmskolen med succes.
 
"Når godt 1000 folkeskoleelever årligt kommer til at møde dygtige mennesker fra Furesøs erhvervsliv, der er dygtige med deres hænder og hoved, så kommer det til at kunne mærkes. Vi skal skabe fremtidens dygtigste medarbejdere til Furesøs virksomheder - og nu hvor jeg har set de projekter og idéer eleverne viste os på åbningsdagen, så har jeg kun grund til at tro, at vi har sat kurs i den helt rigtige retning", siger Mikael Boutrup, formand for Furesø Erhvervsforening.
 
Elektrikerfirmaet Lelectric har haft en meget engageret elektriker med i de to første forløb for 6. klasseeleverne på Stavnsholtskolen, mens skilteteknikervirksomheden Profidesign præsenterer fag og faglighed samt case for 7. klasseeleverne på Stavnsholtskolen.
 
Fakta: 
I Fremtidsværkstedet får eleverne:

  • Et større udsyn og viden om job og uddannelsesmuligheder, samt kendskab til egne interesser og styrker 
  • Mulighed for at prøve kræfter med mere praksis og anvendelsesorienteret undervisning
  • Samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelser
  • Arbejde med digitale redskaber og tilegnelse af de 21. århundredes kompetencer.
Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018,

Kontakt

Henrik Poulsen

Stenvadpark 12
3520 Farum
E-mail: hpo@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5008