Pressemeddelelse

Politikere bliver rådgivet om arkitektur og byrum

Arkitekter og eksperter inden for byrum skal de næste to år rådgive Furesøs politikere og forvaltning, når der bygges nyt og renoveres. Udvalget for byudvikling og bolig har besluttet at nedsætte et rådgivende udvalg med fagfolk inden for arkitektur og byrum.

"Vi vil gerne sætte fokus på kvaliteten og skønheden i byudviklingen. Furesø er en fantastisk blanding af landsbybondegårde, 1960'er villaer og almene boliger. Det skal kommunen blive ved med at være. Det vil vi gerne have fagfolk med indblik i arkitektur og byrum til at hjælpe os med," siger Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

I budgetaftalen for 2019-22 afsatte byrådet midler til et rådgivende udvalg, der kan inddrages i konkrete projekter eller strategier. Og nu har Udvalget for byudvikling og bolig besluttet at nedsætte et såkaldt "advisory board", som skal evalueres efter 2 år.

Rådgivning fra eksperter

Advisory boardet vil rådgive Udvalget for byudvikling og bolig i forbindelse med konkrete anlægsprojekter, lokalplansarbejde og i forhold til bevaringsværdige bygninger. De vil også bidrage til arbejdet med strategier for arkitektur og byrum. Udvalget vil bestå af fagprofessionelle fra for eksempel rådgivende arkitektfirmaer, universiteter eller læreanstalter med indsigt i arkitektur og byrum.

"Flere af de igangværende udviklingsprojekter vil påvirke vores bybillede markant, og det er vores intention at styrke fokus på arkitekturen med inddragelse af eksterne eksperter. Når der bygges nyt, har vi brug for råd fra fagfolk om arkitektur og om, hvordan vi bedst etablerer byrum, som skaber et godt byliv og spiller sammen med omgivelserne. Samtidig vil vi gerne have input og ideer fra de borgere, der bor i de områder, hvor der bygges nyt eller renoveres ," siger Lene Bang (A), næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig.

Sammen med beslutningen om at nedsætte et rådgivende udvalg, har udvalget nemlig også besluttet at fremme samarbejdet med borgere, lokale foreninger og lokalsamfund, når projekter og lokalplaner skal udmøntes. Det betyder, at forvaltningen vil have en tidlig dialog med grundejerforeninger og samarbejde med lokale foreninger og lokalsamfund ved større projekter. Forvaltningen vil også tage generelle drøftelser op med lokalsamfundene.

Kontakt

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223