Pressemeddelelse

Ambitiøs demens-strategi styrker støtten til demente og pårørende

Op imod 80 pct. af beboerne på Furesø Kommunes plejecentre har i dag en demenssygdom, og tallet er stigende. For fortsat at kunne give den bedste pleje og støtte til de berørte har Furesøs politikere netop vedtaget en ambitiøs 3-årig demensstrategi.

Demens rammer ikke blot ét menneske. Det er en sygdom, som påvirker hele familier, som forringer livkvaliteten stærkt, og som kræver nye kompetencer hos plejepersonalet. Derudover viser den demografiske udvikling en stor stigning af borgere over 80 år, samtidig med at vi lever længere med sygdomme.

”Det er vigtigt, at vi som kommune er rustet til den udvikling og kan sikre, at de borgere og familier, som rammes af en demenssygdom, får den rigtige pleje med fokus på omsorg og forståelse for den pågældende situation. Det er et spørgsmål om livskvalitet og værdighed samt sammenhæng og kvalitet i plejen,” forklarer Matilde Powers, formand for Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt Seniorliv (USS).

Vigtigt med kompetent pleje

Med den nye demensstrategi håber USS, at borgere med demens oplever en øget kvalitet, forståelse og omsorg i plejen. Samtidig skal indsatserne i strategien supplere kommunens nuværende tilbud og sikre, at de pårørende støttes. Den støtte skal de blandt andet få fra et professionelt team af demensvejledere.

”Det er vigtigt, at de medarbejdere, som borgere og pårørende er i kontakt med, har den fornødne viden om demens. En af indsatserne i strategien er netop at sikre, at vores plejepersonale er klædt rigtig godt på, så de kan give borgere og pårørende professionel og omsorgsfuld støtte samt vejledning,” fortæller Matilde Powers.

Stærkt samarbejde bag

Den nye demensstrategi blev vedtaget i maj, men forud ligger et stort samarbejde mellem borgere, foreninger og kommunen. Hen over vinteren deltog Ældre Sagens lokalafdelinger, Seniorrådet, demensfaglige medarbejdere og ledere i Furesø Kommune i workshops, samtidig med at pårørende til demente blev interviewet. Disse bidrag blev bragt videre til USS, og som en del af Furesø Kommunes nye styringsgrundlag, dialogbaseret styring, gik demensfaglige medarbejdere og Furesøs politikere i april i dialog om, hvordan kommunens tilbud skal udvikles i de kommende år.

For udvalgsformand Matilde Powers er samarbejdet omdrejningspunktet for den ambitiøse demensstrategi:

”Samarbejdet mellem pårørende, foreninger, medarbejdere og os politikere har været enormt inspirerende og givet os værdifuld viden, som vi kan bruge i flere sammenhænge på vores plejeområde. Som politikere er vi afhængige af input fra de medborgere, som har førstehåndserfaring med sygdommen, og de medarbejdere, som hver dag møder borgerne. Uden det store engagement, vi har oplevet, og alle de gode input, vi har fået undervejs, ville vi ikke have endt med en så konkret strategi som denne,” slutter Matilde Powers.

Med demensstrategien sætter Furesø Kommune nu gang i en række initiativer, som skal medvirke til at opfylde den Nationale Demenshandleplan 2025.

Furesø Kommunes nye demensstrategi kan læses her.

Kontakt

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646