Pressemeddelelse

Furesø Kommune forskønner central plads på Værløse Bymidte

Udviklingen i Værløse Bymidte er i fuld gang. Furesø Kommune har sat flere anlægsprojekter i gang, som skal sikre, at Bymidten er et attraktivt mødested for byens beboere.

Indtil videre er der plantet nye, flotte træsorter langs Den Røde Plads, og beton støttemurene har fået en afvaskning. Snart bliver der sat bænke op på pladsen, og Scenetorvet får markedsparasoller, mens Værløse Bio får en ny overdækning, så besøgende kan sidde i ly udendørs. Derudover er et planforslag på vej i forbindelse med udviklingen af Posthusgrunden. Men næst for står et forslag til forskønnelse af pladsen mellem Waldes Pavillon og Scenetorvet.

Borgere og erhvervsliv med i udviklingen

Flere grundejere har haft arbejdshandskerne på i arbejdet med at gøre Bymidten pæn. Eksempelvis er flere bygninger i hovedgaden blevet højtryksrenset, så de igen fremstår pæne og rene. Den lokale centerforening har desuden lavet en strategi for deres rolle i udviklingen af Bymidten. En af indsatserne er at skabe flere begivenheder, så der er mere at opleve på Bymidten. Det store engagement glæder formanden for Udvalg for Byudvikling og Bolig, Egil Hulgaard (C):

"Det er meget positivt at detailhandel og ejerne af ejendommene omkring Værløse Bymidte er gået sammen om at skabe en fornyelse af Bymidten. Den skal være et endnu bedre sted at mødes for borgerne. Næste skridt er et forslag til at forskønne den centrale plads, og ligesom med den generelle udvikling af Bymidten skal den udvikling ske i så tæt dialog med borgere og erhvervsliv som muligt," siger Egil Hulgaard.

Han håber, at mange vil benytte sig af muligheden til at komme med bemærkninger, når Furesø Kommune inviterer til borgermøde den 11. juni, hvor projektforslaget for pladsen mellem Waldes Pavillon og Scenetorvet præsenteres.

"Det bliver vanvittigt flot"

Også Centerforeningen Værløse Bymidte er glade for det tætte samarbejde med kommunen om at finde frem til de helt rigtige løsninger.

"Vi har været meget engagerede i at arbejde os frem til et godt projekt, og jeg synes, vi har fundet den løsning, der vil klæde Bymidten bedst. Vores mål er at give området et løft, og skabe et byrum, der indbyder til ophold og kan bruges som mødested for byens borgere. Udover smukke bænke vil området også blive tilført nye grønne og urbane elementer. Det bliver vanvittigt flot og vil i den grad være en forskønnelse af Bymidten," fortæller Annette Schou, centerkonsulent for Centerforeningen.

Fakta

Bag de konkrete indsatser for udviklingen af Værløse Bymidte ligger et stort arbejde. I 2016 blev et udviklingsudvalg nedsat bestående af både erhvervsdrivende, grundejere, borgere og politikere. De kom med en række anbefalinger, som en koordinationsgruppe siden har fulgt op på og trykprøvet, og nu er indsatserne begyndt at blive realiseret.