Pressemeddelelse

Byråd godkender planer for posthusgrunden

Ved sidste byrådsmøde var der fuld opbakning til en ny lokalplan for posthusgrunden i Værløse. Planen tager blandt andet højde for de mange input, der fremkom ved et velbesøgt borgermøde i december. 28. juni kan du komme til borgermøde om lokalplanen.

https://efposthuset.dk/

 

Nu rykker et sundhedshus med café og boliger i Værløse Bymidte et stort skridt tættere på, efter at byrådet for nylig vedtog at sende ’forslag til Lokalplan 139 samt forslag til Tillæg 2 i Kommuneplan 2017’ i offentlig høring.

En katalysator for byliv

Posthuset i Værløse lukkede i 2008, og siden har der været stille i bygningen med den centrale placering mellem S-toget og Bymidten. Det skyldes ikke mindst, at posthusbygningen er svær at bruge til andre formål end sit oprindelige. Med sine lukkede facader mod S-togsstationen har den eksisterende bygning samtidig skjult, at der ligger en attraktiv bymidte få minutters gang fra stationen.
”Med det projekt, vi har lagt til grund for lokalplanforslaget, er der lagt op til et byggeri med mere åbne facader, som vil udvide handelsaksen fra bymidten og ned mod stationen. Dermed får vi skabt en sammenhæng, som fordrer til mere byliv, og det er en virkelig spændende løsning. Derudover vil det naturligvis også give mere liv til Bymidten, at der bliver bygget cirka 40 nye andelsboliger. Et boligtilbud, vi ikke har så meget af i Furesø Kommune,” fortæller Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for byudvikling og bolig.

Borgerønsker indarbejdet

”Projektet for Posthusgrunden er overordnet set blevet rigtig godt modtaget. Forslaget giver mulighed for at bygge op til 25 meter fra terræn i det byggefelt, hvor der må bygges højest, hvilket er en meter lavere end Stiagerbebyggelsen, som blandt andet huser Kvickly. På det borgermøde, vi holdt i december, affødte højden nogle spørgsmål til byggeriets skyggevirkninger, som vil blive adresseret på et nyt borgermøde senere på året, ” siger han.

Egil Hulgaard er ikke i tvivl om, at det foreliggende projekt vil være en god løsning for Bymidten. Den holdning deler Lene Bang (A), der er næstformand i Udvalget for byudvikling og bolig.
”Projektet er en rigtig fin løsning, som både giver byfortætning og samtidig tager hensyn til omgivelserne,” siger hun.

Det er kommuneplantillægget, der er i høring samtidig, der kan give mulighed for den fastsatte bygningshøjde. Samtidig fastlægges kravet til parkeringspladser til etageboligbebyggelser til én p-plads pr. bolig i stedet for den gældende parkeringsnorm, der er 1½ p-plads pr. bolig.
”Med en beliggenhed så tæt på stationen vil det være attraktivt for de kommende beboere at sammensætte hverdagen, så de ikke har behov for flere biler i husstanden. Derfor lægger vi med sindsro op til at justere den gældende parkeringsnorm,” siger Lene Bang.

Planen for Posthusgrunden

Lokalplanforslaget er i høring til 26. august 2018 med et borgermøde den 28. juni.
Lokalplanforslaget giver mulighed for en bebyggelse på 5.100 m² med sundhedshus, erhverv og boliger. 80 m² af stueetagen må kun anvendes til café eller restaurantformål. Desuden er der 3.000 m² parkering i underetagen. Bebyggelsen skal bestå af byggefelter i varierende højde fra 1 til 6 etager foruden underetagen og placeres som nævnt på Posthusgrunden i Værløse Bymidte (Bymidten 70-72).
Furesø Byråd satte 24. juni 2015 grunden med det tidligere posthus i offentligt udbud med henblik på at få byudviklet området. Projektet, som ’forslag til Lokalplan 139’ tager udgangspunkt i, fremkom i en ekstra udbudsrunde, da der i første omgang ikke blev fundet et projekt, som vurderedes at have en tilstrækkelig kvalitet til, at kommunen ville sælge ejendommen.

Det konkrete projekt kan ses på https://efposthuset.dk/

Kontakt

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223