Pressemeddelelse

Ny by- og kulturdirektør har miljøet med i bagagen

Naturbeskyttelse, bæredygtighed og grøn omstilling står højt på dagsordenen i Furesø, der nu henter Claus Torp, nuværende vicedirektør i Miljøstyrelsen til kommunen som ny by- og kulturdirektør.

En by- og kulturdirektør med et tæt kendskab til natur-, miljø- og klimaproblematikker vil fra 1. marts få sin gang i ét af landets mest klimavenlige kommunale byggerier, Furesø Rådhus Sløjfen.

Claus Torp forlader en stilling som vicedirektør i Miljøstyrelsen for i stedet at udbrede sit ansvarsområde til både at handle om byudvikling og planområdet, kultur, fritid, idræt og turisme og borgerservice samt de for ham mere vante discipliner som miljøhensyn, klimaproblematikker og naturbeskyttelse.

"Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Furesø har enestående natur, et rigt foreningsliv og er i gang med mange spændende by- og kulturudviklingsprojekter. Det gælder blandt andet nye boligområder, udviklingen og brugen af Farum Bytorv, Værløse Bymidte og Flyvestationen. Der skal tænkes på tværs og i borgerinddragelse, når der planlægges og gennemføres grønne og bæredygtige løsninger, og de skal gerne skabe værdi i hele kommunen. Og så ser jeg frem til et godt samarbejde med byråd, medarbejdere, borgere og virksomheder i Furesø Kommune,” siger Claus Torp, der afløser by- og kulturdirektør Niels Thygesen på posten.

Claus Torp er uddannet kulturgeograf og har de sidste 15 år været leder i Miljøstyrelsen, heraf de sidste 9 år som vicedirektør. Læs et kort CV på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøprofil møder politikerne

Siden kommunalvalget har politikerne i Furesø besluttet at sætte yderligere skub i den grønne omstilling med et nyt politisk udvalg, Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Claus Torp får blandt andet til ansvar at gøre de politiske, grønne ambitioner til konkrete forandringer i Furesø, fortæller kommunaldirektør Christine Brochdorf. ”Claus Torp kommer til Furesø med et skarpt blik for politiske processer og som en erfaren leder, der kan drive Furesøs store byudviklingsprojekter sikkert i havn. At han samtidig har indsigt i netop miljøforhold og naturforvaltning vil give os mulighed for at vælge de bedste løsninger og tænke langsigtet i vores byplanlægning og naturbeskyttelse, og det er en gave, når vi for eksempel står med et så stort projekt som udviklingen af Flyvestationen. Jeg glæder mig meget til samarbejdet,” siger hun og fortæller, at Claus Torp endvidere får ansvar for betjeningen af Udvalget for Byudvikling og bolig og Udvalget for kultur, fritid og idræt. Begge udvalg har ligeledes store aktier i udviklingen af Flyvestationen. 


Foruden Christine Brochdorf og Claus Torp tæller Furesø Kommunes direktion også velfærdsdirektør Niels Mio Poulsen. Niels Thygesen har sidste dag i Furesø Kommune den 28. februar, hvilket markeres med en afskedsreception samme dag fra kl. 15-17.

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

E-mail kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)