Pressemeddelelse

Nytårsfortsæt: Flere i småjobs skal hjælpe Furesøs virksomheder

Med en ledighed på bare 2,4 procent sukker Furesøs virksomheder efter arbejdskraft. Men jobcentret kan hjælpe med at formidle arbejdskraft til småjob.

En række virksomheder i Furesø har gjort op med vanetænkningen og inviteret medarbejdere ind på deltid eller i støttet beskæftigelse. Men mange flere kan få gavn af en medarbejder ansat på fleksible vilkår.

Det er udmeldingen fra kommunens erhvervskontaktudvalg, der opfordrer Furesøs erhvervsliv til at samarbejde med Jobcenter Furesø.

"Nu, hvor ledigheden er så lav her i Furesø, kan det være en god ide at se på, hvordan opgaverne bliver løst i virksomhederne. Er der opgaver, der ikke bliver løst, fordi man ikke har tid til det? Eller lader man faglærte medarbejdere bruge alt for meget tid på at løse ufaglærte opgaver? Her kunne det måske være en hjælp med en medarbejder et par timer om dagen, der kan løse de forefaldne småjobs," siger Solveig Bisgaard, formand for Furesø INDUSTRI.

Tænk i alternativer

I Furesø er der lige nu stor efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft inden for køkken, produktion, detailhandel, bygge og anlæg, rengøring og serviceopgaver. Derudover efterspørges faglært personale på en række områder. Her er det en rigtig god idé at ansætte medarbejder på særlige vilkår gennem en praktik, småjob eller en kombination heraf, fortæller Hasan Yilmaz (A), formand for Udvalget for beskæftigelse og erhverv i Furesø Kommune.

"Hvis virksomhederne ikke umiddelbart kan få de kompetencer, som efterspørges, kan de måske i stedet bruge en ufaglært med lang erfaring fra området. Måske kan de bruge to fleksjobbere til at løse opgaven. Når et sådant match lykkes, står man ofte med de mest loyale medarbejdere, man kan ønske sig," siger han.

Jobcentret understreger, at der er hjælp at hente, når medarbejderne skal sluses ind i virksomhederne.

"Praktik er et væsentligt redskab til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og derudover arbejder vi meget med motivation. Vi hjælper borgeren til at finde ressourcer frem, som kan anvendes i nye fagområder, som de ikke selv havde forestillet sig", fortæller Flemming Sommer, chef for Jobcenter Furesø.

Fakta om småjobs:

Et småjob kan være lettere rengøring, lagerarbejde, arkivering, mødeforberedelse eller frokostindkøb og kan være tidsbegrænset eller fastansættelse. For eksempel som:
• et almindeligt, timelønnet job
• et fleksjob, dvs. et job på særlige vilkår for borgere med nedsat arbejdsevne på mere end 50 procent. Et fleksjob kan spænde fra 2-18 timers effektiv arbejdstid
• et løntilskud til førtidspensionister som ønsker at arbejde, men ikke kan opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår. Løntilskuddet udgør 28 kr. pr. time til private og offentlige arbejdsgivere. Løn og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og førtidspensionisten.
Inden en borger begynder i jobbet, kan vedkommende oplæres i et ulønnet praktikforløb. Vil du vide mere om småjobs, kan du kontakte jobcentrets konsulent på tlf.nr. 72 16 56 33 eller mail mmb1@furesoe.dk

De gode eksempler på samarbejde om småjobs

• En nystartet fødevarevirksomhed rekrutterer via Jobcenteret sit personale til produktionen. Arbejdstiden kan svinge fra få timer til fuld tid og rummer både ufaglærte, faglærte samt akademikere.
• En ledig fleksjobber bliver projektansat i Aftenplejen 4 timer pr uge. Projektet samler ældre beboere til fællesspisning og bliver så stor en succes, at fleksjobberen nu er fastansat 6 timer pr uge.
• En tidligere sælger og ledig fleksjobber er efter 2 praktikker og et kompetenceafklaringsforløb nu fastansat som udendørspedel 8 timer ugentligt.
• En fleksjobber kommer efter 4 års ledighed i praktik i en café. Praktikken frigiver tid til, at lederen kan løse andre opgaver, og fleksjobberen er derfor nu ansat 12 timer ugentligt.
• Et kommunalt genoptræningscenter har ansat 2 fleksjobbere i et 3 måneders vikariat, som afhjælper et presserende behov for personale i en periode. Vikariatet kan hjælpe de ledige videre på arbejdsmarkedet og udvikle deres kompetencer.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)