Nyhed

Sne og glatføre - dét skal du huske som grundejer

Når sneen rammer Furesø, er det tid til at fatte sneskovl og kost. Husk at rydde for is og sne - også på hele adgangsvejen til dine affaldsbeholdere.

Som ejer af en ejendom, der grænser til offentlig vej eller sti, har pligt til at:

  • Rydde fortov og sti ud for ejendommene
  • Træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti.

Husk også at komme omkring brandhaner og installationer til trafikregulering.

Vi anbefaler, at du gruser fortov og stier. Brugen af salt kan skade buske og træer i nærheden.

Sørg for, at adgangsvejen til affaldsbeholderne er ryddet

Hvis du ikke har ryddet for sne og is på adgangsvejen til dine affaldsbeholdere, vurderer skraldemanden, om det er forsvarligt at hente beholderen. Skraldemanden kan hente beholderen, hvis han skønner det er sikkert. I så fald vil beholderen dog ikke blive sat på plads, men sat ved fortov.

Hvis ikke du får tømt affald på grund af manglende rydning, tømmes der først igen ved næste tømning.

Hvis du af den grund får affald, der ikke er plads til i beholderen, kan du sætte en ekstra sæk med overskydende affald ved siden af beholderen. Så tager skraldemændene den med, næste gang de kommer forbi efter samme type affald.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk