Nyhed

Sådan rydder vi sne

Når sneen falder ruller snerydningskøretøjerne ud. Også private grundejere har ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse ud for deres grund.

Alle kommunens offentlige veje og stier er inddelt i forskellige klasser for vinterveje. Snerydning i gangsættes først i det omfang, hvor fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.

Kommunen har følgende klasser for vinterveje i forbindelse med kørebaner og stier:

    • Kørebaner, cykelstier og hovedstier i vintervejklasse 1 glatføres og sneryddes hele døgnet alle ugens dage. Snerydningen iværksættes først på veje og stier efter ca. 5 cm jævnt snelag.
    • Kørebaner i vintervejklasse 2 glatføres og sneryddes alle ugens dage i tidsrummet kl. 5.00-22.00, og stier i vinterstiklasse 2 saltes og sneryddes inden for normal arbejdstid.
    • Kørebaner i vintervejklasse 3 ryddes inden for normal arbejdstid, når snerydningen er gennemført på højere prioriterede veje og stier.
    • Kørebaner i vintervejklasse 4 - her foretages ingen glatførebekæmpelse eller snerydning.

Kan vi bruge grus i stedet for salt?

I Furesø Kommune bruger vi primært salt, og vi har derfor ikke ret meget grus på lager. Det kan dog sagtens være, at vi kommer til at bruge det – dog først, hvis vi kommer ned på så lave temperaturer, at saltet ikke rigtig virker.

 

Skilt, Furesø Kommune i snevejr, Stiager, vinter, januar 2016

Kør sikkert om vinteren

Vejdirektoratets vinterråd

Sneryddet Ved Galaksen

Bliv orienterede om glatte veje på vintertrafik.dk

I menuen kan man tilmelde sig mailservice.

Snerydning

Når sneen falder ruller snerydningskøretøjerne ud. Også private grundejere har ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse ud for deres grund. Nederst…

Kontakt

Driftsgården

Ny Vestergårdsvej 7-9
3500 Værløse
Tlf.: 72 35 53 73
E-mail: driftsgd@furesoe.dk