Nyhed

Vejarbejde på Ballerupvej i januar

Vestforbrænding går i gang med at udvide fjernvarmenettet og lægge fjernvarmerør i Værløse. Det betyder, at der er gravearbejde langs Ballerupvej og Kollekollevej fra tirsdag den 10. januar 2023 fra Ballerupvej nr. 15 til Kollekollevej nr. 4. Vestforbrænding forventer at være færdige i midten af marts.

Anlægsarbejdet vil ske i tre etaper.

  • Etape 1: Arbejder i den østlige side af Ballerupvej
  • Etape 2: Krydsning af Ballerupvej.
  • Etape 3: Krydsning af Kollekollevej. Krydsning af Kollekollevej vil ske over tre nætter for at påvirke de trafikaleforhold mindst muligt.

Vi kan ikke undgå, at der vil forekomme støj og vibrationer fra maskiner, mens vi arbejder. Og når vi arbejder, er vi nødt til at omlægge trafikken. Vi tilstræber at arbejde på hverdage inden for tidsrummet 07-19, men der vil også forekomme natarbejde på Kollekollevej.

Under etape 1 og 2, hvor der arbejdes på Ballerupvej, vil trafikken blive forlagt til det vestlige spor på strækningen fra benzintanken til syd for krydset med Kollekollevej, og der etableres dobbeltrettet cykelsti i vestsiden. Busstoppestederne vil blive flyttet længere mod syd. Der må forventes kø på strækningen. Krydsningen af Ballerupvej vil ske i 3 etaper, så dobbeltrettet trafik i 1 spor i hver retning kan opretholdes.

Trafikomlægning ifm. etape 3 er fortsat under planlægning, og vi vil informere nærmere, når dette er på plads.

Vejarbejde, Ballerupvej