Nyhed

Furesøs dagtilbud holder lukket i uge 28 og 29

Dagtilbuddene i Furesø Kommune holder lukket i to uger i sommerferien. Lukningen er besluttet med budgetaftalen for 2023 og betyder, at de kommunale og selvejende dagtilbud og dagplejen holder ferielukket i uge 28 og 29, dagene 10.-21. juli i 2023.

Hvis I som familie ikke kan holde ferie i de to uger eller finde anden pasning, kan I blive en del af nødpasningstilbuddet. Nødpasning organiseres i ét dagtilbud i Farum og ét i Værløse.

Der følger ikke kendte voksne med i nødpasningen, men medarbejdergruppen bliver sammensat, så den er bemandet med personale på tværs af kommunens dagtilbud. Så det kan lade sig gøre, vil de samme medarbejdere være på arbejde begge uger, så børnene møder de samme voksne.
Hvis I ikke kan holde ferie, og derfor har behov for nødpasning i uge 28 og 29, skal I udfylde en tilmeldingsblanket og melde tilbage til lederen af af jeres dagtilbud senest den 28. marts. Blanketten bliver sendt ud via Aula.

Efter påske vil I få besked om, hvilke to dagtilbud der holder åbent. I løbet af juni bliver der mulighed for at besøge de to dagtilbud.

Sommerferielukningen gælder også FFO'erne i Furesø. Fritidsordningerne tilrettelægger selv tilmelding til nødpasningen i sommerferien, og som forældre til børn i FFO'erne får I direkte besked herfra.   

Sådan kommer du på Aula

Tilmelding til nødpasning

Hold øje med Aula. Som forældre får I besked om sommerlukningen, så I kan melde tilbage til lederen, hvis I får brug for nødpasning.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000