Nyhed

Ny byggetilladelse til Farum Lilleskole

Furesø Kommune gav fredag den 20. maj 2022 en ny byggetilladelse til Farum Lilleskole på Regimentsvej 16.

Byggearbejdet blev standset tidligere i maj, da det viste sig, at der blev gravet i et område af byggefeltet, som ikke fremgik af den oprindelige byggetilladelse. Et kortbilag med skolebygningen viste sig at være skaleret forkert. Det blev rettet, og der blev hurtigt sendt en ny byggeansøgning.

Der var ikke noget i ansøgningen, der krævede dispensation fra lokalplanen, hvorfor byggetilladelsen kunne gives hurtigt.  

Furesø Kommunes gartnerafdeling etablerer i denne uge et plantebælte langs skellet mellem Regimentsvej 16 og Holdepunktet, der er nabo mod nord. Plantevalg er fastlagt i dialog med bl.a. repræsentanter for Holdepunktets bestyrelse.