Nyhed

Kom til borgermøde om Naturlegeplads på Farum kaserne

Byrådet vil give mulighed for, at der kan opføres en naturlegeplads i den nordlige del af Farum Kaserne som forslag til Lokalplan 156 Naturlegeplads på Farum Kaserne giver mulighed for.

Planforslaget er i høring: Er du nysgerrig på planen eller har spørgsmål til den, kan du komme til borgermøde den 18. maj klokken 19.00-20.30 i Teatersalen i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum og høre mere.

På mødet vil vi præsentere planforslaget, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Om høringen

I høringsperioden kan du se planforslaget på furesoe.dk/hoeringer. Furesø Kommune modtager høringssvar frem til og med fredag den 27. maj 2022. Send dit høringssvar til Furesø Kommune, Center for By og Miljø via enten Digital Post, som e-mail til bme@furesoe.dk, eller som brev til Stiager 2, 3500 Værløse.
Skriv venligst sagsnummer 22/3241 i brevets overskrift/ e-mailens emnefelt.

 

Lokalplanforslag for en naturlegeplads på Farum Kaserne

Kanon i blandt grønt græs og natur ved Farum kaserne

Fornyet proces om lokalplan

Byrådet vil give mulighed for, at der kan opføres en naturlegeplads i den nordlige del af Farum Kaserne som forslag til Lokalplan 156