Nyhed

Har din hæk stjålet fortovsplads eller udsyn for trafikken?

Hvis du er grundejer med grund ud til et fortov eller en vej, har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal derfor være klippet helt ind til skellet.

Der skal nemlig være fri passage og gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde.

Hvis du skal plante nye hække, skal de placeres 30-40 centimeter inde på din egen grund, så hækken kan holdes inden for matriklen, når den vokser til.

Derudover er vi i gang med at modernisere gadebelysningen, så der skal også være adgang til master – og betjeningslugen og armaturer.
Et Par Grønne Blade På Et Træ

Dit ansvar som grundejer

Læs mere på furesoe.dk/hæk