Nyhed

Borgmesterens nytårshilsen 2022

Af Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune

Kære alle,

Her på tærsklen til et nyt år, vil jeg gerne rette en varm tak til alle jer, der hver dag er med til at gøre Furesø til en god kommune at bo, leve og arbejde i. Tak til alle frivillige i vores mange foreninger. Tak til alle jer, der deltager i bestyrelser, råd og nævn. Tak til jer, der er med til at skabe gode kultur-, idræts- og fritidsoplevelser. Tak til jer, der tager hånd om vores ældre og udsatte medborgere. Tak til de erhvervsdrivende, der skaber lokale arbejdspladser og en levende by. Og tak til kommunens dygtige medarbejdere for at være der for den enkelte. En god kommune skaber vi sammen.

Vi skal passe på hinanden

Corona er en kæmpeudfordring for os alle i disse måneder. Vi må leve med restriktioner, begrænsninger på besøg, nedlukninger, fjernundervisning, afstandskrav, vaccinationer og test. Det er en streng tid, og nogen betaler en høj pris: Både de, der bliver hårdt ramt af sygdommen og de, der rammes af ensomhed og mistrivsel. Børnene og vores ældre er særligt udsatte her. Tak til alle for at hjælpe til med at få dagligdagen til at fungere. Vi skal passe på hinanden, og vi skal huske også at leve, være glade og mødes på trods af coronaen.

Valgkampen er godt overstået, og et nyt byråd står på spring for at komme i gang med opgaverne. Jeg er glad for, at alle partier er med konstitueringen. Det brede samarbejde giver de bedste resultater.

Natur, klima og miljø højt på dagsordenen

Natur, klima og miljø står højt på dagsordenen. Furesø skal være klimaneutral allerede i 2030. Det kræver en kæmpeindsats og et tæt samarbejde med borgere og virksomheder. Vi vil arbejde benhårdt på at reducere støjen fra Hillerødmotorvejen. Vi skal have endnu mere natur, og vore søer og vandløb skal beskyttes mod overløb.

Muntert seniorliv og værdig ældrepleje

Frem mod 2030 bliver vi mere end 1500 flere borgere over 80 år. Vi har de senere år bygget en lang række seniorbofællesskaber og plejeboliger og flere er på vej. Furesø skal være kendt for et godt og muntert seniorliv og en værdig ældrepleje. Vi ser frem til et godt samarbejde med det nye Seniorråd om dette. Samtidig vil vi styrke hjælpen til borgere med handicap og socialt udsatte og har oprettet et helt nyt fagudvalg på området.

Gode børneliv

Mange af vore børn har desværre udfordringer med selvværd og trivsel. Derfor ønsker vi en bred debat om det gode børneliv i daginstitutioner, skoler, fritidslivet og familierne. En god barndom er den bedste gave, vi kan få og give.

Rigt kultur- og idrætsliv

Vi skal videreudvikle Furesøs rige kultur-, idræts og fritidsliv. Sammen med Folkeoplysningsudvalget vil vi drøfte, hvordan det bliver endnu nemmere og sjovere at være frivillig i Furesø.

Et vigtigt tema bliver også, hvordan vi fastholder og rekrutterer dygtige medarbejdere i fremtiden – både i ældreplejen, skoler og dagtilbud samt i kommunens virksomheder.

Der er opgaver nok at tage fat i. Jeg ser frem til et rigtig godt samarbejde.

Rigtig godt nytår til alle!

Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk