Nyhed

Borgermøde om varmeplan og fjernvarmeudbygning i Farum

Bemærk: Mødet er flyttet til Farum Arena grundet stor interesse. Kom til informationsmøde med Farum Fjernvarme og Furesø Kommune og hør om dine muligheder for at få fjernvarme eller skifte til anden fossilfri varmeforsyning. Et tilsvarende møde i Værløse den 9. maj er under planlægning. Hold øje her på furesoe.dk

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 19.00-20.30 er der informationsmøde i Farum Arena om perspektiverne for fjernvarme i den nordlige del af Furesø Kommune.

BEMÆRK, at mødet er flyttet til arenaen fra Teatersalen i Farum Kulturhus på grund af mange tilmeldinger.

Et tilsvarende møde i Værløse den 9. maj er under planlægning.
Hold øje her på furesoe.dk

På dagsordenen er mulighederne for at fremme konverteringen af eksisterende naturgasområder til fjernvarme og dine muligheder for at få fossilfri varme.

Furesø Byråd har sat det mål, at vi skal være en CO2-neutral kommune i 2030. Det kræver en fossilfri varmeforsyning og dermed en udfasning af alle olie- og naturgasfyr til fordel for miljøvenlig fjernvarme, varmepumper og jordvarme.

Byrådet har derfor vedtaget en ny varmeplan med information om:

- hvilke områder der forventes tilbudt fjernvarme hvornår
- hvilke områder der skal afklares nærmere
- hvilke områder der ikke forventes tilbudt fjernvarme – og som derfor vil skulle omstille deres varmeforsyning med for eksempel varmepumper eller jordvarme

I den forbindelse inviterer Natur- og Klimaudvalget sammen med Farum Fjernvarme til borgermøde om den nye varmeplan og Farum Fjernvarmes udbygningsplaner for fjernvarme:

Program for borgermødet:

Kl. 19.00: Velkomst
v/ Lene Munch-Petersen, formand for Natur og Klima, Furesø Kommune

Præsentation af Furesø Kommunes Varmeplan 2022

v/ Claus Torp, by- og kulturdirektør, Furesø Kommune

Præsentation af Farum Fjernvarmes udbygningsplaner

v/ Lars Fage Sørensen, energiplanlægger, Farum Fjernvarme

Spørgsmål og debat

Kl. 20.30: Farvel og tak for i aften

Tilmeld dig informationsmødet i Farum

Kom til informationsmøde med Farum Fjernvarme og Furesø Kommune den 3. maj kl. 19-20.30 i Farum Kulturhus

Se Furesø Kommunes præsentation fra borgermødet 3. maj

Se Farum Fjernvarmes præsentation fra borgermødet 3. maj