Nyhed

Totalentreprenør valgt til Lillevangs 55 nye plejeboliger

Byggeriet af 55 demensvenlige plejeboliger er rykket et stort skridt nærmere efter valget af en totalentreprenør til at gennemføre projektet.

Frem til 2030 får Furesø Kommune 60 procent flere borgere over 80 år, og der er derfor behov for at sikre et bredt udvalg af boliger i kommunen. Nu begynder arbejdet med 55 nye, demensvenlige boliger på plejehjemmet Lillevang at tage form.

De to bygherrer – Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune – har i fællesskab valgt CC Contractor som totalentreprenør og projektet går nu ind i den fase, hvor der skal projekteres færdigt og herefter bygges.

”Vi skal tage hånd om vores ældre her i Furesø, og vi skal forberede os på, at der bliver flere, der har behov for en plejebolig. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi er blevet præsenteret for så overbevisende tilbud, der er tro mod vores oprindelige visioner om et godt demensvenligt tilbud, hvor borgerne får mulighed for at være aktive i den udstrækning, de kan det og samtidig får den nødvendige støtte og hjælp”, siger Matilde Powers (A), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Projektet blev udbudt som en totalentreprise og ved vurderingen vægtede både pris og kvaliteter som materialevalg, arkitektur og tidligere erfaringer med plejehjemsbyggeri.

”Som boligselskab skal vi kunne tilbyde et attraktivt udvalg af boliger og det er rigtigt tilfredsstillende, at vi nu kan se frem til, at CC Contractor skal bygge de 55 nye demensvenlige boliger med store badeværelser, en fleksibel indretning og overskuelige fællesarealer”, siger Karin Beyer, formand for Boligselskabet Farumsødal.

Vinder på pris i forhold til kvalitet

Det vindende projekt er det økonomisk mest fordelagtige på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet – som det hedder i udbudssprog – og har mange kvaliteter; en helstøbt arkitektur, byggematerialer, der er lette at vedligeholde og en overbevisende landskabsbearbejdning.

”Det er dejligt, at det kan lade sig gøre at bygge så flot og spændende byggeri og samtidig overholde den økonomiske ramme for alment byggeri med gode boliger til en fornuftig husleje. Det er også rigtig interessant, at det er lykkedes at indarbejde nogle gode elementer omkring bæredygtighed eksempelvis med en regnvandsløsning.”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

CC Contractor skal opføre en toetagers bygning på Lillevangs ikoniske ellipsegrund i centrum af den eksisterende plejehjemsbebyggelse, og derudover ombygge og udvide to af de nuværende boklynger mod syd. Udearealer og opholdsarealer bliver udformet, så de bibeholder de nuværende kvaliteter i pergolaer og det åbne og varierede landskab, og endelig kommer der nye p-pladser ud mod Lillevangsvej.

I overensstemmelse med udbudsreglerne løber nu en standstill periode, hvor efter der kan skrives kontrakt med CC Contractor.
Herefter går totalentreprenøren og deres arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter i gang med at tilrette projektforslaget, søge byggetilladelse og udarbejde et detaljeret byggeprojekt. Selve byggeriet forventes at gå i gang i maj 2022.

Faktaboks

  • 55 nye boliger på Plejehjemmet Lillevang og udvidelse med nye p-pladser ud mod Lillevangsvej
  • Projektet omfatter en ny toetages bygning samt tilbygning af 2 eksisterende boligklynger mod syd
  • Der er to bygherrer; Boligselskabet Farumsødal,der administrerer boligerne på Plejehjemmet Lillevang, og Furesø Kommune, der har ansvar for servicearealerne på plejehjemmet og som anviser borgere til plejeboligerne
  • Byggeriet er underlagt reglerne for almennyttigt byggeri
  • Projektet er sendt i EU-udbud med prækvalificering af 5 firmaer/teams
  • Totalentreprenøren er valgt ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud med tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.
  • Byggestart er planlagt til maj 2022 - boligerne forventes klar til indflytning i januar 2024
  • Furesø Kommune bidrager med de 25 mio. kr. af det samlede budget.

 

Boligerne udefra på Plejecenter Lillevang i Farum
Pressemeddelelse

Nye plejepladser på Lillevang kommer nærmere

Byrådet vedtog onsdag den 25. marts, at der nu kan sættes gang i at forberede et udbud, så der kan bygges ekstra boliger på Plejecenter Lillevang.

Plejehjemmet Lillevang

Velkommen på Lillevang. Plejehjemmet Lillevang ligger i et naturskønt område i den vestlige del af Farum, med udsigt til de fredede arealer i den gr…

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Matilde Powers

Tibberup Allé 39
3500 Værløse    
E-mail: map1@furesoe.dk
Tlf. 7216 5646

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)