Nyhed

Høring kalder på flere analyser og en udviklingsplan for Erhvervsområdet Kirke Værløsevej

Der er behov for bedre viden om blandt andet trafikafviklingen, når Furesø Kommune nu tager fat på arbejdet med en udviklingsplan for Erhvervsområdet Kirke Værløsevej.

Såvel byrådet som Udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune har nu behandlet de ideer og forslag, der er indkommet i forbindelse med høringen om udvikling af erhvervsområdet Kirke Værløsevej.

Høringen løb fra den 29. marts til 25. juni 2021, og i perioden indkom der 36 høringssvar og 13 bemærkninger på CitizenLab. Derudover er der blevet afholdt borgermøde på Rådhuset den 16. juni 2021.

“Processen omkring erhvervsområdet har helt bevidst været holdt meget åben. Der er mange hensyn at tage højde for. Forholdene for naboerne, alle grundejerne, virksomhederne og Furesøs udvikling skal holdes for øje. Vi vil gerne sikre, at området forskønnes og udvikles optimalt, hvis anvendelsen ændres. Samtidig skal vi sikre erhvervsmuligheder i Furesø Kommune, så vi kan tilbyde lokale arbejdspladser, reducere behovet for pendling og spare tid og CO2” siger Egil F. Hulgaard (C), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig i Furesø Kommune.

”Derfor glæder jeg mig også over, at så mange borgere og interessenter har givet udtryk for deres forslag og ideer til, hvordan arealet kan udvikles og anvendes. Det giver os et godt udgangspunkt for det videre arbejde. I udvalget har vi besluttet at følge op på høringen med analyser af blandt andet mere konkrete forslag til, hvad området kan indeholde hvis den nuværende anvendelse justeres, trafikafvikling, overblik over forureninger med mere,” tilføjer han.

Borgernes og interessenternes høringssvar spænder over en lang række emner, fortæller udvalgets næstformand, Lene Bang (A).

”De emner, der har fået flest bemærkninger, er trafik, bynatur, boliger, erhverv, bygningernes udformning og størrelse og tankerne om en uddannelsesinstitution i området. Politisk har der på byrådsmødet også været drøftelser om, at et areal skal kunne bruges til offentlige formål. Uanset hvad vi ender med, er der et helt særligt emne, der tages op i mange høringssvar; de trafikale udfordringer på både Kirke Værløsevej, Ny Vestergårdsvej og Læssevej. Derfor igangsætter vi nu også en trafikanalyse som del af det videre arbejde,” understreger hun.

I høringssvarene beskriver flere borgere de eksisterende udfordringer, og andre er kommet med nye løsningsforslag til trafikregulering og infrastruktur.

For det videre arbejde med udviklingen af erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej igangsætter Udvalget for byudvikling og bolig derfor nu en række analyser, herunder trafikanalysen, som med input fra borgere og grundejere skal ligge til grund for udarbejdelse af en udviklingsplan for området.

 

 

Høring Erhvervsområde Ved Kirke Værløse (1)

Nye muligheder for erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej – hvad mener du?

Byrådet har den 24. marts 2021 besluttet at indkalde idéer og forslag til ændring af kommuneplanrammerne for erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Ram…

Kontakt

Egil Hulgaard

Skovbovænget 83B
3500  Værløse
E-mail: efh@furesoe.dk
Mobil.:  2151 8188

Lene Bang

Farumgårds Allé 16
3520 Farum    
E-mail: lba1@furesoe.dk
Tlf.: 2148 2223