Nyhed

Ministerbesøg på Ryetbo Plejehjem på International Ældredag

Social- og ældreminister Astrid Krag besøgte beboere og medarbejdere på Ryetbo Plejecenter i Værløse, sammen med seniorrådsformand Hans Holm og borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen.

Billede 01.10.2021 09.27.26
Birgit Mogensen bød ministeren velkommen til en uformel snak i hendes lejlighed, om overgangen fra eget hjem til dagligdagen på Ryetbo

Under besøget gik snakken bl.a på den tryghed medarbejderne har opretholdt under Covid-19, om den respektfulde omsorg de ansatte yder til dagligt og mulighederne for implementering af velfærdsteknologien på plejehjemmet.

Social- og Ældreminister Astrid fik ligeledes mulighed for at hilse på beboere. Birgit Mogensen bød ministeren velkommen til en uformel snak i hendes lejlighed, om overgangen fra eget hjem til dagligdagen på Ryetbo og understregede den gode behandling og information hun har modtaget under covid-19 både fra ansatte og ledere.

Borgmester Ole Bondo Christensen: "Plejehjemmene i Furesø har klaret sig godt igennem corona, og det kan vi i høj grad takke medarbejderne for. De har ydet en formidabel indsats, ikke bare ift. hygiejne og indførelse af skiftende retningslinjer men også i forhold til at sikre trivslen blandt beboerne under nedlukninger og strenge afstandskrav. Det engagement har givet genlyd helt ind i ministeriet, og det kan vi alle være stolte af".  

I den daglige pleje på Ryetbo Plejehjem bestræber medarbejderne sig på, at hverdagen tilpasses den enkelte beboer, så beboerne oplever og føler, at der er rart at være. Forstander for Ryetbo Plejehjem Lise Bligaard understregede også at beboerne selv er med til at præge de initiativer, der iværksættes i dagligdagen.

Billede 01.10.2021 09.15.04
Billede 01.10.2021 09.47.44
Billede 01.10.2021 09.27.04
Billede 01.10.2021 08.49.43