Nyhed

Fjernvarme på vej til to områder i Farum Vest

Furesø Byråd har den 24. november 2021 besluttet at godkende to projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Farum Vest

Med godkendelsen af projektforslagene kan Farum Fjernvarme tilbyde 405 ejendomme tilslutning til fjernvarmenettet frem mod 2024. Det gælder blandt andet Plejecenter Lillevang og Solvangskolen og to omkringliggende byområder.

”I Furesø Byråd er vi glade for at kunne godkende de to fjernvarmeprojekter, der giver flere borgere, boligforeninger og virksomheder mulighed for at konvertere fra naturgas og olie til mere miljørigtig fjernvarme og derigennem bidrage til kommunens målsætning om en fossilfri varmeforsyning i 2035.”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

Farum Fjernvarme har allerede taget kontakt til en række grundejerforeninger og boligselskaber i de to områder, hvor de har oplevet en stor interesse for tilbud om fjernvarme.

”Vi glæder os til at kunne tilbyde en række nye kunder en grønnere varmeforsyning end den, de har i dag. Udover at gøre det økonomisk fordelagtigt at være med fra begyndelsen, introducerer vi også muligheden for at få fjernvarme på abonnement, så kunderne ikke nødvendigvis skal ud i en større investering for at blive tilsluttet fjernvarmen. Fjernvarmen skal være et attraktivt varmevalg – både i forhold til pris og miljø,” siger Nighat Kamal, direktør i Farum Fjernvarme.

Ejendommene i de to nye fjernvarmeområder vil primært blive forsynet med fjernvarme produceret på Farum Fjernvarmes store luft/vand-varmepumpe suppleret med naturgasbaseret fjernvarme.

Med den planlagte udbygning forventes det at give en årlig CO2-reduktion på 720 tons til en start. Men udbygningen rummer et endnu større potentiale, der kan realiseres i takt med, at Farum Fjernvarme omstiller den naturgasbaserede andel af fjernvarmeproduktionen til CO2-neutrale energikilder. En omstilling, som Furesø Kommune meget gerne samarbejder med Farum Fjernvarme om, fortæller Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Han siger videre:

”Udbygningen med fjernvarme er helt i tråd med Furesø Kommunes klimamålsætninger. Og for at styrke vores grønne omstilling yderligere er det også vigtigt, at vi sammen med Farum Fjernvarme undersøger mulighederne for at omstille den naturgasbaserede del af fjernvarmeproduktionen til CO2-neutrale energikilder. Målet er nemlig at sikre en fossilfri varmeforsyning i 2035”, slutter Øjvind Vilsholm.

De to fjernvarmeprojekter er første skridt i udmøntningen af planerne for en udbygning af fjernvarmenettet i Furesø Kommune og forventes inden for et kortere tidsperspektiv at blive fulgt op af flere konverteringsprojekter i både Farum og Værløse.

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012
Chef for Udvikling og Kommunikation Claus Holm: 7216 4048

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)