Nyhed

Fiskeri frarådes i visse dele af Mølleåen

Region Hovedstaden har meddelt Lyngby-Taarbæk Kommune, at der for nyligt er konstateret indhold af det miljøfremmede stof PFOS på udvalgte steder i Mølleåen i Lyngby Taarbæk Kommune. På baggrund af fundene har Fødevarestyrelsen anbefalet Lyngby-Taarbæk Kommune at fraråde fiskeri i Mølleåen.

Region Hovedstadens vandanalyser viser overskridelser af grænseværdien for PFOS to steder i Mølleåen, dels ved Lyngby Hovedgade 10-12 og dels ved Ørholm Værk. Målingerne er en del af en igangværende landsdækkende undersøgelse af overfladevand oven på fund af PFOS i Korsør. Fundene af PFOS er, som vi er oplyst, meget begrænsede og ca. 1000 gange lavere end den mængde, der er fundet i overfladevand tæt på brandøvelsespladsen i Korsør.

Det skal understreges, at der ikke er foretaget tilsvarende målinger af overfladevand, hverken i Mølleåen opstrøms Lyngby, i Farum Sø eller Furesøen.

Furesø Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Mølleå-systemet (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal) nu nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at drøfte fundene og eventuel afsmitning til andre dele af å-systemet.

Lyngby-Taarbæk er i dialog med relevante styrelser (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed). Denne dialog vil vi fortsætte i arbejdsgruppen.

Furesø Kommune vil informere Farum Lystfiskerforening samt Naturstyrelsen, som ejer af Farum Sø og Furesø om Fødevarestyrelsens anbefaling vedrørende fiskeri i Mølleåen.  Lystfiskeriforeningen har på deres hjemmeside opfordret til, at man af forsigtighedshensyn ikke fisker i hverken Mølleåen eller de forbundne søer.

Lyngby-Taarbæk fraråder fiskeri i Mølleåen