Nyhed

Lyngholmskolen er blevet udvalgt til nyt projekt om legende læring og teknologiforståelse støttet af LEGO Fonden

Et nyt skoleudviklingsprojekt, Play@Heart, skal i samarbejde med Lyngholmskolen og 11 andre skoler fra hele landet undersøge, hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi. Projektet støttes med en bevilling på 50 mio. kr. fra LEGO Fonden.

Som en del af Play@Heart-projektet får Lyngholmskolen en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse og legens betydning i forhold til at skabe god undervisning i en skolekontekst.

Legen er børns naturlige måde at lære på – både når det foregår i klasselokalet, på legepladsen eller på digitale platforme. I legen undersøger, konstruerer og tester børn virkeligheden, både når den udspiller sig i fysiske og digitale miljøer. Men hvad der er helt naturligt for børn, når de leger med ler, sand eller klodser skal også gælde, når det kommer til digitale teknologier.

De 12 skoler i projektet skal arbejde med kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentialer i forhold til børns læring. Skolerne etablerer nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, såkaldte ‘PlaySpaces’, hvor både voksne og børn kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.  

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets 98 kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.

Ud over Lyngholmskolen deltager følgende skoler:

 • Varnæs Skole (Aabenraa),
 • Løsning Skole (Løsning),
 • Hvalsø Skole (Lille Skensved),
 • Højelse Skole (Lille Skensved),
 • Sydmors Skole og Børnehus (Vils),
 • Skansevejens Skole (Nørresundby), 
 • Tåsingeskolen (Svendbrog),
 • Sct. Hans Skole (Odense),
 • Lundehusskolen (København),
 • Højslev Skole (Højslev)
 • og Skovvangskolen (Aarhus).  

Om Play@Heart

Landets seks professionshøjskoler står sammen med LEGO Fonden bag Play@Heart, som understøttes med en fondsbevilling på 50 mio. kr og forløber frem til 2025. Projektet er et initiativ under det landsdækkende Playful Learning-program, som arbejder for at fremme børns kreative, legende og eksperimenterende tilgang til verden

Læs mere om projektet

Playful Learning-programmet er et langsigtet partnerskab mellem alle landets seks professionshøjskoler og LEGO Fonden for at udvikle og fremme en lege…

Kontakt

Lyngholmskolen

Hvilebækgårdsvej 1
3520 Farum
Tlf.: 7235 7100