Nyhed

Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej – hvad skal der ske?

Furesø Kommune vil undersøge mulighederne for, om erhvervsområder ved Kirke Værløsevej kan omdannes til et attraktivt område med både boliger, mindre støjende erhverv og offentlige formål.

I dag kan arealerne alene anvendes til erhverv og offentlige formål. Derfor vil udviklingen kræve ændringer af kommuneplanen. Læs mere på deltag.furesoe.dk


Har du idéer og forslag?

Furesø Kommune vil gerne have dine bidrag til det videre arbejde.

Fristen for at indsende idéer og forslag er den 24. maj 2021. Send dit bidrag som digital post via www.borger.dk eller på mail til bme@furesoe.dk.
Angiv sagsnummer 21/3773 i overskriften eller emnefeltet.

 

Deltag i debatten om erhvervsområdet