Nyhed

Ingen moms på dagrenovation

Moms på affaldshåndteringen fjernes fra ejendomsskattebilletten for 2. halvår 2021.

Landsskatteretten har afgjort, at det er i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms på gebyrer på dagrenovation.

Derfor har Furesø Kommune besluttet, at du som grundejer ikke skal betale moms på 2. rate 2021, som forfalder til betaling den 1. juli.

Du vil i stedet modtage en ny ejendomsskattebillet primo juni, som erstatter den, du tidligere har modtaget.

Her fremgår det, at momsen er nul, og det kan derfor måske undre dig, at de affaldsgebyrer, der opkræves, ikke er reduceret med et beløb, der svarer til det fulde momsbeløb.
Det skyldes, at alle kommunens udgifter til renovationsordningen skal dækkes. Det gælder blandt andet den moms, kommunen betaler sammen med udgiften til for eksempel en vognmand, og som kommunen ikke længere får refunderet.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17