Nyhed

Støjer det?

Er din bolig belastet af vejstøj over 58 dB? Så har du nu mulighed for at afhjælpe det ved at søge tilskud fra Støjpuljen 2021.

Du kan få et tilskud på op til 25.000 kr., og du skal selv medfinansiere halvdelen af projektet.

Støjpuljen er åben for ansøgninger frem til den 16. august 2021.

Læs mere og ansøg om tilskud til støjbekæmpelse på furesoe.dk/støj

Ballerupvej, trafik

Trafikstøj - Puljen er åben for at søge tilskud til støjbekæmpelse i bolig

Størstedelen af støjen i kommunen kommer fra Hillerødmotorvejen og de større overordnede veje i Furesø. Støjen fra vejtrafikken er dermed ikke jævnt f…