Nyhed

Søg tilskud fra Miljøinitiativpuljen

Har du en god idé, der kan gavne klima, miljø eller natur i kommunens grønne omstilling? Så kan du som borger, forening, grundejerforening, boligselskab, gruppe, organisation eller andet med virke i Furesø Kommune, søge tilskud fra miljøinitiativpuljen.

I Furesø Kommune støtter vi op om de grønne ideer, og i 2021 er der 60.000 kr. i Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje.

Tilskud gives især projekter og initiativer, der har:

  • stor effekt
  • stor synlighed
  • forventet afsmittende effekt
  • væsentlig lokal betydning.

Puljen kan give tilskud til køb af varer eller ydelser i forbindelse med initiativet. Det er et krav, at du selv bidrager væsentligt, med arbejdskraft, materialer eller økonomisk. Der gives ikke tilskud til dit eget tidsforbrug.

Find betingelser og ansøgningsskema på furesoe.dk/miljøinitiativpuljen

Miljødag på Værløse Bymidte, april 2018