Nyhed

Mindeord: Tidligere borgmester i Værløse Erik Eefsen er død

Ole Bondo Christensen har skrevet nedenstående mindeord om Erik Eefsen, Værløse Kommunes konservative borgmester i perioden 1998-2002.

Erik Eefsen, Værløse Kommunes konservative borgmester i perioden 1998-2002 er gået bort den 8. februar 2021. Eefsen trådte ind i Værløse Byråd allerede i 1986, hvor han passede sit politiske virke sideløbende med sit job som kontorchef i IBM.

Værløses mangeårige borgmester, Ernst Ellgaard bakkede op om Erik Eefsen som sin afløser, da Ellgaard op mod kommunalvalget i 1998 ønskede at trække sig som borgmester. I et brev til alle Værløses borgere gav Ellgaard sin fulde anbefaling til Eefsen, der fik et stærkt fundament for sin tiltræden den 1. januar 1998.

Som ny borgmester blev det én af Erik Eefsens første opgaver at gøre byen klar til den store markering af Værløses 750 års jubilæum den 5. og 6. september 1998 med det store middelaldermarked, som involverede mange frivillige og det meste af byen. Som kronen på værket kom Dronning Margrethe og Prins Henrik på besøg med en karettur gennem byen. Regentparret rejste ofte fra Flyvestation Værløse, og derfor havde det længe været et ønske i byrådet, at de en dag skulle opleve lidt mere af Værløse. Ved 750-året bød lejligheden sig endelig til. Erik og hans hustru, Marianne, fik plads i kareten sammen med regentparret, hvor fra de viste byen frem, inden turen gik til frokost på Kolle Kolle.

Erik Eefsen videreførte sin forgængers faste hånd på rattet og sikrede en fortsat stabil og balanceret udvikling af Værløse.  Erik Eefsen formåede i sin borgmestertid at flytte et mangeårigt ønske fra tegnebrættet til virkeligheden: Værløse Svømmehal, der siden 1970’erne havde været talt om og tænkt placeret ved Værløse Bymidte, blev i stedet opført ved Søndersøskolen, hvor udbygningen af Værløse Vest var i gang, og hvor den stod klar i 2003.

Erik Eefsen var også tidligt i dialog med Forsvaret om fremtiden for Flyvestationen og så blandt andet mulighederne for at flytte 10. klassecentret Egeskolen til Jonstrup Seminarium, da Flyvevåbnets Officersskole rykkede ud af bygningerne.

Jeg har mødt Erik Eefsen mange gange og altid oplevet ham som en venlig mand med stor interesse for lokalsamfundet.

Erik Eefsen bisættes fra Værløse Kirke fredag den 12. februar kl. 15.00.

Æret være Erik Eefsens minde

Erik Eefsen
Erik Eefsen, borgmester fra 1998-2002.

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk