Nyhed

Farum Sø og Furesøen bliver undersøgt for PFOS

I november 2021 modtog Furesø Kommune en orientering fra Lyngby-Taarbæk Kommune om, at foreløbige data fra vandprøver viste overskridelser af grænseværdien for stoffet PFOS i Mølleåen.

Meldingen om fundene kom fra Region Hovedstaden, der har foretaget målingerne på strækningen mellem Lyngby Sø og Øresund som led i en igangværende landsdækkende undersøgelse af overfladevand. Fundene er fra to specifikke lokaliteter i Mølleåen.

Regionen kender endnu ikke konsekvenserne af de målte PFOS-værdier i Mølleåen og forventer først at modtage de endelige resultater og vurderinger af prøverne i slutningen af 2021.

Søer bliver undersøgt

Furesø Kommune har sammen med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gladsaxe kommuner nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe som blandt andet vil samarbejde om at få taget yderligere prøver i Mølleåsystemet og afdække forureningsudbredelsen, herunder forsøge at spore mulige kilder til forureningen.

Arbejdsgruppen har netop mødtes med en ekstern rådgiver om, hvorledes prøveudtagningen mest hensigtsmæssigt gribes an, herunder hvor det er fornuftigt at tage screeningsprøver.
Udgangspunktet er, at der gennemføres en række målinger forskellige steder i Mølleåsystemet herunder ved udløbene ved henholdsvis Farum Sø og Furesøen for at få en indikation af niveauerne i de to søer.

Prøverne kan tages relativt hurtigt. Desværre er der i øjeblikket stort pres på analyselaboratorierne for at få analyseret vandprøver for PFAS-forbindelser. Kommunerne kan derfor ikke forvente at få prøver analyseret før efter jul. Forventningen er derfor, at de første prøver vil være klar i de første måneder af det nye år.

Vandprøve Fra Sø Colourbox Billede
Nyhed

Fiskeri frarådes i visse dele af Mølleåen

Region Hovedstaden har meddelt Lyngby-Taarbæk Kommune, at der for nyligt er konstateret indhold af det miljøfremmede stof PFOS på udvalgte steder i Mø…

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)