Nyhed

Høring: Planforslag for sports- og fritidsområderne ved Farum Arena

Furesø Byråd sender Forslag til Lokalplan 144 for et sports- og fritidsområde i Farum Øst og Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i høring til og med den 29. november 2020.

Planforslagene fastlægger anvendelsen til offentlige formål, sports- og fritidsformål samt kulturelle og ikke sports-relaterede formål så som loppemarkeder, opvisninger, undervisning og events. Dertil er der i lokalplanforslaget udlagt to nye byggefelter til sportshaller og parkeringshus, og der gives mulighed for op mod 200 nye parkeringspladser inden for området.
Planerne er offentliggjort på plandata.dk. Læs mere om planforslagene på furesoe.dk/hoeringer