Nyhed

Besøg på plejehjem – ændringer på vej

Furesø Kommune har i dag modtaget en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om besøgsrestriktioner på bl.a. plejehjem. Der arbejdes nu på at undersøge mulighederne for at etablere besøgsrum.

Med den nye bekendtgørelse bliver det muligt at supplere de nuværende muligheder – besøg i boligen af den nærmeste pårørende samt udendørs besøg – men endnu en type besøg. Det vil blive muligt for yderligere to faste nære pårørende at komme på besøg i et besøgsrum.

Furesø Kommune afdækker i den kommende tid, hvordan vi kan etablere besøgsrum, og hvordan bekendtgørelsens tekst i øvrigt skal forstås.

Jurister i Styrelsen for Patientsikkerhed er også i gang med at tolke og omsætte bekendtgørelsen.

Vi arbejder benhårdt på at få de nye retningslinjer klarlagt, så vi hurtigst muligt kan tage de nye besøgsmuligheder i brug. Beboere og pårørende vil blive orienteret herom snarest muligt og furesoe.dk/corona opdateret.

Coronavirus

Du kan læse mere om en række beredskabstiltag, som Furesø Kommune har iværksat ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tiltagene skal modvirke hurtig spredning af COVID-19.

Coronavirus (English)

You can read more information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Gang på Plejecenter Svanepunktet
Foto: Plejecenter Svanepunktet