Nyhed

Regulativ for stadepladser og mobile salgsvogne i Furesø Kommune

Furesø Kommune har fastsat regler for tilladelser til stadepladser og mobile salgsvogne.

Regulativet har været i høring, og det er blevet præciseret, at:

  • Salgsvogne og stadepladser skal placeres i stor afstand til butikker med samme sortiment.
  • Der skal være nok p-pladser i nærheden, som ikke allerede er p-pladser for andre butikker og beboelse.
  • Furesø Kommune opkræver en stadeleje på 150 kr./m2/måned.

I Furesø Kommuneplan 2017 er Læssevej og Bygaden udpeget til muligt offentligt areal for stadepladser, men alle ansøgninger og placeringer bliver vurderet konkret.

Læs mere

Du kan læse mere på furesoe.dk/stadeplads