Nyhed

Seks typer affald skal sorteres i køkkenet - sådan kan du indrette dig

Louise og Mikkel har affaldssorteret ved deres villa siden indsamling i Furesø startede i 2016. Affaldet sorteres i rest-/madaffald, plast/papir og glas/metal fordelt på tre containere. ”Det er blevet en vane i hverdagen, hvor vi affaldssorterer, ligesom vi tager servicet af bordet", fortæller Mikkel.

Louise viser hvor nemt og pladseffektivt sorteringen er lavet indendørs, hvor sorteringsspandene står i skufferne lige under vasken. ”Vi har lavet indendørs affaldssortering, så det også er nemt for vores børn, Le, Fryd og Birk at være med, på den måde er sorteringen også blevet en naturlig del af deres rutiner”.

Affaldssorterng Inde Alle Fraktioner
Sorteringsspandene står i skufferne lige under vasken

Mikkel og Louise kører affaldscontainerne ud til vejen, når de skal tømmes. Det skyldes, at belægningen i deres indkørsel består af små løse sten, og containerne skal kunne køres på fast underlag, når renovationsmedarbejderne henter dem.

Mikkel fortæller, at det ”heldigvis er nemt at huske hvornår containerne skal køres frem, fordi vi har tilmeldt os til Vestforbrændings SMS service, så vi får en sms dagen før tømning”. På den måde skal Louise og Mikkel ikke huske på, hvilke dage de tre containere skal køres frem. 

Mikkel Louise Og Birk Foran Affaldscontainer
Mikkel, Louise og Birk foran affaldscontainer
Affaldssortering Under Vask
Sorteringsspandene står i skufferne lige under vasken

Sorteringsordning for villaer

Ordningen for affaldssortering kan give anledning til en masse spørgsmål. Derfor har kommunen udarbejdet en liste med de mest almindelige spørgsmål. H…

Sortering i hjemmet

Sortering i hjemmet handler om, at sende de ressourcer vi sorterer fra i hjemmet de rigtige steder hen, til gavn for miljøet.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15