Nyhed

Ændring i administrationsgrundlaget for Gydebakken

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har den 16. januar 2020 besluttet, at området omkring Gydebakken fremadrettet skal administreres efter privatvejslovens afsnit III (byreglerne).

Gydebakken er en privat fællesvej placeret i landzone.

Ændringen af Administrationsgrundlaget har betydning for, hvordan udgifterne til vedligehold af Gydebakken skal fordeles blandt de vejberettigede grundejere. De berørte grundejere orienteres også via Digital Post.

Eventulle klager over beslutningen kan ske til Vejdirektoratet: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V, senest den 26. februar 2020. I det tilfælde bedes en kopi af klagen også fremsendes til Furesø kommune.

Billede af slidt vej

furesoe.dk/tilladelser

Du kan læse mere om ændringen på furesoe.dk/tilladelser