Nyhed

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18-midler

Furesø Kommune vil gerne styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden.

Derfor støtter kommunen det frivillige sociale arbejde med økonomiske tilskud, rådgivning og et tæt samspil mellem de frivillige sociale aktiviteter og kommunale tilbud på de sociale og sundhedsmæssige områder. Støtten til det frivillige sociale arbejde bliver uddelt en gang om året.

Hvem kan søge?

Furesø Kommune støtter organisationer og foreninger, der styrker den frivillige indsats. Kommunen giver støtte til udgifter, der skaber rammerne for indsatsen fx lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

Følgende temaer er udvalgt til at være i fokus i 2020 i forhold til at understøtte det frivillige arbejde:

  • Aktiviteter, der skaber sociale rammer, hvor der er mulighed for fællesskab
  • Aktiviteter, der skaber initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
  • Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen.
  • Aktiviteter målrettet udsatte borgere
  • Aktiviteter målrettet børn og unge

Hvordan og hvornår kan jeg søge?

Skemaet kan også hentes i Borgerservice, bibliotekerne og furesoe.dk/frivillig Ansøgningsfristen er den 6. marts 2020.

Ansøg

Print og udfyld skemaet fra furesoe.dk/frivillig og ansøg inden den 6. marts 2020