Nyhed

Landzonetilladelse og dispensation: Løvfaldsvej 26

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til at opføre en ny helårsbolig og skur på Løvfaldsvej 26, 3460 Birkerød.

Vil du klage over landzonetilladelsen, skal det ske til Planklagenævnet. Vil du klage over dispensationen fra søbeskyttelseslinjen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnenes Hus Logo

Nævnenes hus

Du kan klage via naevneneshus.dk

Furesø Kommunes byvåben

Høringer, tilladelser og dispensationer

Se afgørelsen med klagefrist og klagevejledning på furesoe.dk/tilladelser